Tên đề tài:
BÀN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI, GIẢM GIÁ HÀNG BÁN VÀ HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI
LỜI NÓI ĐẦU


Trong giai đoạn nền kinh tế mở của hội nhập hiện nay việc hạch toán quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi tính chính xác cao để sổ sách kế toán phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh nảy sinh nhiều vấn đề kinh tế mới, nên chế độ kế toán phải thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế đang xảy ra.


Trong hầu hết các doanh nghiệp, khoản mục doanh thu và khoản mục chi phí là hai khoản mục được quan tâm đặc biệt vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của một doanh nghiệp. Cũng vì lý do này mà hai khoản mục doanh thu và chi phí thường bị bóp méo theo ý đồ của những người quản lí để đối phó với cơ quan thuế hay những đối tượng khác (nhà đầu tư, công chúng, .) Vì thực tế đó mà chế độ kế toán Việt Nam cũng như các nước trên thế giới luôn đặt ra những điều kiện ràng buộc nhất định đối với việc ghi nhận doanh thu. Tuy nhiên những người có ý đồ không tốt luôn có những kẽ hở để lách luật, để chế biến báo cáo tài chính theo mục đích của mình. Một trong các kẽ hở thường xuyên bị lợi dụng đó chính là các khoản làm giảm trực tiếp doanh thu như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại .


KẾT LUẬN


Hạch toán kế toán nói chung cũng như môn học Kế toán tài chính nói riêng bao gồm rất nhiều phần hành khác nhau, với thời gian 11 đơn vị học trình ở trên lớp sinh viên chúng em chỉ mới nắm bắt được sơ bộ nội dung các nghiệp vụ kế toán chứ chưa có điều kiện nghiên cứu sâu và cụ thể. Đề án môn học này là một dịp để em tìm hiểu nghiên cứu sâu hơn về một phần hành cụ thể để từ đó có hiểu biết sâu sắc về phần hành đó và có thể đưa ra một số ý kiến của mình đóng góp cho việc hoàn thiện chế độ kế toán hiện hành.


Qua tìm hiểu chế độ kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại em nhận thấy khi hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu này kế toán cần chú ý đến căn cứ pháp lý của việc hạch toán là các hóa đơn, biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản được lập phát sinh nghiệp vụ. Chế độ kế toán về phần hành này của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng cũng như điểm khác biệt so với chế độ kế toán của các nước khác, nó cũng tồn tại một số hạn chế nhất định, do đó em đã có một số ý kiến đề xuất để hoàn thiện chế độ.


Xem Thêm: Bàn về chế độ kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về chế độ kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại sẽ giúp ích cho bạn.