Tên đề tài:
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HOÀNG THẠCH
PHẦN MỞ ĐẦU


Hiện nay nền kinh tế đang từng bước chuyển mình từ một nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhà nước chỉ đóng vai trò quản lý vĩ mô còn các doanh nghiệp tự hạch toán kinh doanh, bù đắp các chi phí sản xuất để có lãi. Doanh nghiệp cần tạo được những sản phẩm có mẫu mã, chất lượng hơn hẳn những doanh nghiệp khác trong quá trình cạnh tranh đầy gay gắt như hiện nay. Đặc biệt là vấn đề giá cạnh tranh.


Vì vậy, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm là biện pháp cơ bản để tạo lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh nhằm chiếm được vị thế trên thị trường kinh doanh.


Muốn làm được điều đó thì việc tổ chức, hạch toán chi phí và tính giá thành là một yêu cầu quan trọng. Thông tin chi phí, giá thành có ý nghĩa sâu sắc đối với các nhà quản trị doanh nghiệp. Bởi vì trên cơ sở đó nhà quản lý tiến hành xây dựng cơ cấu chi phí, cơ cấu sản phẩm sao cho hợp lý nhất. Xét ở tầm vĩ mô, thông tin này còn là tài liệu để Nhà nước thực hiện vai trò quản lý của mình.


Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hoàng Thạch thuộc Công ty xi măng Hoàng Thạch Tổng Công ty xi măng Việt Nam. Sản phẩm của Công ty là các loại xà lan, tàu có trọng lượng lớn, nhỏ theo đơn đặt hàng của khách hàng. Do đó, làm thế nào để để tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất tạo được những sản phẩm có giá thành phù hợp, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, tăng khả năng cạnh tranh là vấn đề mà ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng


MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.
NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ


Phần I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI - XI MĂNG HOÀNG THẠCH.
I- Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải - xi măng Hoàng Thạch.
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2. Đặc điểm quy trình công nghệ
3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty
5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.
II - Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải - xi măng Hoàng Thạch.
1. Đối tượng hạch toán chi phí
2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
4. Hạch toán chi phí sản xuất chung.
5. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dở dang.


Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI - XI MĂNG HOÀNG THẠCH.
1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
* Ưu điểm.
* nhược điểm.
2. Một số giải pháp nhăm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch sẽ giúp ích cho bạn.