TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Bách

MỞ ĐẦU

Hiện nay, trước sự hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý kinh tế, hoạt động tổ chức và quản lý các hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị muốn đạt hiệu quả cao, có được những quyết định đúng đắn, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị, cần thiết phải có được những thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính, một cách đầy đủ, chính xác và có hệ thống.
Cùng với những sự phát triển và thay đổi đó, các doanh nghiệp thương mại ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong việc lưu thông hàng hóa. Đặc biệt, quá trình bán hàng được coi là khâu mấu chốt trong quá trình kinh doanh thương mại. Do vậy, hạch toán các nghiệp vụ bán hàng là rất quan trọng. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa sau mỗi kì kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh của mình.
Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Hoàng Bách, cùng với những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại nhà trường và sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Phạm Ngọc Quyết cũng như các cô chú, anh chị trong công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Bách” cho bài luận văn tốt nghệp của mình
Bài luận văn của em gồm 3 phần chính sau:
Phần I: Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
Phần II:Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Bách.
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Bách.
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.Khái niệm và ý nghĩa của công tác BH và xác định kết quả kinh doanh
2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
3. Nội dung về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
3.1. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
3.1.1. Phương thức bán buôn
3.1.2. Phương thức bán lẻ
3.1.3. Các phương thức thanh toán
3.1.4. Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán
3.1.4.1. Phương pháp nhập trước- xuất trước (FIFO)
3.1.4.2. Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO)
3.1.4.3. Phương pháp giá đơn vị bình quân
3.1.4.4. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.4. Kế toán BH trong DN thương mại áp dụng phương pháp KKTX
1.3.4.1. Tài khoản sử dụng
1.3.4.2. Phương pháp kế toán
1.3.5. Kế toán bán hàng trong các DNTM áp dụng phương pháp KKĐK
1.3.5.1. Tài khoản sử dụng
1.3.5.2. Phương pháp kế toán
1.3.6. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.6.1. Tài khoản sử dụng
1.3.6.2. Phương pháp kế toán
1.3.7. Kế toán chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa xuất kho trong kỳ
1.3.7.1. Nội dung chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa xuất kho
1.3.7.2. Phương pháp kế toán
1.3.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong DN thương mại
1.3.8.1. Kế toán giá vốn hàng hóa
1.3.8.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.8.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.8.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG BÁCH
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG BÁCH
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm quy trình kinh doanh
2.1.3.Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh
2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.6. Các chính sách kế toán của Công ty TNHH Hoàng Bách
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG BÁCH
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty
2.2.2. Đánh giá hàng hóa nhập kho
2.2.2.1. Các chứng từ liên quan đến quá trình nhập hàng hóa của Công ty
2.2.2.2. Thủ tục nhập kho hàng hóa
2.2.3. Đánh giá hàng xuất kho
2.2.3.1. Các chứng từ liên quan đến quá trình xuất bán hàng hóa của Công ty
2.2.3.2. Thủ tục xuất kho hàng hóa
2.2.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty
2.2.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.4.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán ra
2.2.4.3. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.4.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG BÁCH
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Bách
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Bách
KẾT LUẬNXem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng sẽ giúp ích cho bạn.