TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty ứng dụng và Phát triển công nghệ mới

MỞ ĐẦU


Với cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay thì tiền lương là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
Lao động chính là hoạt động tay chân và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên thì chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh.
Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương chính là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài ra người lao động còn được hương một số thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, tiền thưởng Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản trích đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Sau khi thấy được tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương em đã chọn đề tài: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty ứng dụng và Phát triển công nghệ mới" để làm chuyên đề báo cáo thực tập dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn thực tập.LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP
I. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
1. Cơ cấu ngành nghề, các bộ phận, phân xưởng sản xuất
2. Nhiệm vụ của các bộ phận, phân xưởng
3. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh
III. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
IV. Tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp

CHƯƠNG II: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1. Bản chất của tiền lương
2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
3. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
3.1. Hạch toán số lượng lao động
3.2. Hạch toán thời gian lao động
3.3. Hạch toán kết quả lao động
3.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động
4. Hình thức sổ kế toán
1. Nhật ký chung
2. Nhật ký chứng từ
3. Chứng từ ghi sổ
4. Nhật ký sổ cái

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN
I. Nhận xét chung về công tác kế toán của công ty
1. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty
2. Ưu điểm
3. Nhược điểm
II. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương tại công ty

Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty ứng dụng và Phát triển công ng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty ứng dụng và Phát triển công ng sẽ giúp ích cho bạn.