TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Phân tích tình hình tài chính và dự toán tài chính tại công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát

LỜI MỞ ĐẦU
kinh tế xã hội ngành càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng.
Ngoài ra việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh còn là một trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến doanh nghiệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và dự đoán mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, hoạt động kinh doanh không chỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trước khi bắt đầu quá trình kinh doanh nhằm hoạch định chiến lược tối ưu.
Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đã cổ phần hóa từ năm 2004, và sau khi đã đi vào cổ phần hóa, công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đã hoạt động kinh doanh như thế nào? Lợi nhuận tăng hay giảm? Cổ đông có được lợi hay không? Trong khuôn khổ bài tiểu luận nhóm này, nhóm xin được nêu một vài điều về vấn đề “Phân tích tình hình tài chính và dự toán tài chính tại công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát” được phân tích qua quá trình tìm hiểu ở một số tài liệu được công ty cung cấp để thông qua đó có thể có cái nhìn đầy đủ, chính xác hơn về vấn đề định giá doanh nghiệp cũng như có thêm những kiến thức về mảng tài chính vốn vô cùng rộng lớn.
Tiểu luận này tất nhiên khó tránh khỏi những thiếu sót, vậy rất mong được tiếp nhận những ý kiến đóng góp, đánh giá của tất cả các thầy cô khoa quản trị kinh doanh để tiểu luận được hoàn thiện hơn. Dù nội dung chỉ đạt đến một chừng mực nào đó nhưng qua lần nghiên cứu này giúp cho nhóm dần làm quen với nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính và ngày càng hoàn thiện hơn về lý luận của mình.MỤC LỤC
Mục Lục Trang
Phần I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO
KHOA HÒA PHÁT 4
1. Qúa trình hình thành và phát triển 4
2. Hoạt động kinh doanh của công ty 5
3. Môi trường kinh doanh 7
Phần II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 12
1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 12
2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng
kết quả hoạt động kinh doanh 18
3. Phân tích tình hình tài chính theo các thông số tài chính 20
Phần III: ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 25
1. Đánh giá về tình hình tài chính của công ty 25
2. Đề xuất ý kiến của nhóm 28
Phần IV: DỰ TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2010 30
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 32


Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính và dự toán tài chính tại công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hò
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính và dự toán tài chính tại công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hò sẽ giúp ích cho bạn.