TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Tổ chức công tác kế toán mua, bán hàng hoá ở Công ty Thương mại tổng hợp Tiến Thành

MỞ ĐẦU

Đất nước ta từ một nền kinh tế hoạch hoá tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Cơ chế mới đã làm thay đổi căn bản phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các DNTM được khuyến khích hoạt động và phát triển, doanh nghiệp có quyền chủ động đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh của mình sao cho đem lai lợi ích cho doanh nghiệp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đã khẳng định vai trò của thương mại trong đời sống kinh tế xã hội, với vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng đã làm cho quá trình lưu thông hàng hoá được nhanh chóng, thuận tiện hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng.
Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức tốt quá trình mua- bán hàng hoá. Vì đây là hai khâu vô cùng quan trọng, nó có tính chất quyết định cho sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Chỉ khi giải quyết tốt các khâu này thì các chu kỳ kinh doanh của DNTM mới có thể dẫn ra một cách thường xuyên, liên tục, nhịp nhàng. Nghiệp vụ bán hàng là một cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, đó là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Để thực hiện được mục tiêu này doanh nghiệp phải biết kinh doanh các mặt hàng nào có lợi nhất, có nên đầu tư kinh doanh một mặt hàng hay kinh doanh nhiều mặt hàng. Muốn có được thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc lựa chọn và ra quyết định đầu tư kinh doanh có hiệu quả nhất, các doanh nghiệp cần có một bộ máy kế toán khoa học, hợp lý. Trong bộ máy kế toán này bộ phận làm công tác kế toán – mua bán hàng hoá là quan trọng nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán mua – bán hàng hoá trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán của các DNTM nói chung và qua thời gian thực tập ở phòng kế toán của côgn tyTM TH Tiến Thành, em được biết công tác kế toán nói cung và kế toán mua, bán hàng hoá nói riêng của của công ty đã tương đối tốt, nhưng còn một mặt chưa hoàn thiện nên em mạnh dạn chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán mua, bán hàng hoá ở Công ty Thương mại tổng hợp Tiến Thành” làm đề tài cho Báo cáo thực tập của mìnhcủa mình.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê Thu Vân, các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán, các cô, các bác, các chị trong phòng kế toán của công ty TM TH Tiến Thành đã tạo điều kiện, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này.
Bản báo cáo này gồm 4chương
Chương I: Những vấn đề chung về công ty
Chương II: Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán, mua bán hàng trong DNTM.
Chương III: Thực trạng công tác mua hàng , bán hàng ở công ty.
Chương IV: Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán mua hàng , bán hàng.
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY TM TH TIẾN THÀNH
1.1. Đặc điển chung về tổ chức quản lý & sản xuất ở DNTM
1.1.1. Quá trình hình thành & phát triển
1.1.2 Cơ cấu tổ chức trong công ty
1.3.1.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty

Chương II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN MUA, BÁN HÀNG TRONG DOANH
NGHIỆP THƯƠNG MẠI
2.1. Đặc điểm về hàng hoá trong DNTM
2.2.Các phương thức mua hàng
2.3.Các pjương thức bán hàng
2.3.1.Bán hàng theo phương thức gửi
2.3.2.bán hàng thoe phương thức giao hàng trực tiếp
2.4.Tổ chức công tác kế toán mua, bán hàng
2.4.1. Tổ chức kế toán mua bán hàng
a. Đánh giá hàng mua vào
b. Lập danh điểm hàng hoá
2.4.2.Tổ chức kế toán bán hàng

Chương III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA, BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY
3.1.1. Tổ chức kế toán mua hàng tại công ty
3.1.1.1.Nguồn hàng & phương thức mua hàng
3.1.2. Đánh giá hàng mua vào
3.2.1.3. Lập danh điểm & hạch toán hàng tồn kho
3.2.2.Tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty
3.2.3. Kế toán tổng hợp quá trình mua, bán hàng
3.2.3.1. Hàng mua trong nước
3.2.3.2. Hàng nhập khẩu
3.2.3.3. Hàng nhập khẩu uỷ thác
3.2.3.4. Bán hàng ở công ty

Chương IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA, BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TM TH TIẾN THÀNH
4.1. Những nhận xét chung về kế toán mua, bán hàng hoá ở công ty
4.1.1.Những ưu điểm
4.1.2. Những hạn chế
4.2. Hoàn thiện công tác kế toán mua hàng & bán hàng ở công ty
4.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện
KẾT LUẬN

Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán mua, bán hàng hoá ở Công ty Thương mại tổng hợp Tiến Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán mua, bán hàng hoá ở Công ty Thương mại tổng hợp Tiến Thành sẽ giúp ích cho bạn.