Tên đề tài:
CẢI TIẾN CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ MINH TÂM
LỜI NÓI ĐẦU


Mục đích cao nhất, cuối cùng mà mọi tổ chức kinh tế đều hướng tới đó là lợi nhuận. Để đạt được điều đó thì việc sử dụng hiệu quả nguồn lao động trong tổ chức là rất quan trọng vì con người là nhân tố tiên quyết, không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong các nguốn lực bên trong của doanh nghiệp thì nhân tố con người được xem là nhân tố quan trọng nhất, do đó doanh nghiệp làm sao phải phát huy tối đa được tiềm năng của người lao động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc, và trong các biện pháp đặc biệt được doanh nghiệp chú ý đó là bằng biện pháp trả lương tương xứng với năng lực của người lao động. Tiền lương có ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của người lao động, tiền lương thoả đáng sẽ tăng cường sự gắn bó của người lao động với công ty, kích thích tăng hiệu quả lao động của người lao động. Sự công bằng về thù lao càng được quán triệt thì sự hài lòng về công việc của người lao động càng cao, hoạt động của tổ chức càng có hiệu quả và mục tiêu càng đạt được.


Sau quá trình thực tập tại Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm, được tìm hiểu về quy trình kinh doanh, đặc điểm lao động, cơ cấu tổ chức, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, em càng nhận thấy rõ hơn vai trò của việc trả lương hợp lý. Vì vậy em quyết định chọn đề tài: ‘‘Cải tiến các hình thức trả công tại công ty TNHH thiết bị Minh Tâm’’ làm chuyên đề thực tập.
Mục đích nguyên cứu đề tài là xem xét tình hình thực tế về vấn đề trả lương tại Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm rồi đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao công tác trả lương tại Công ty


Đối tượng nghiên cứu là các hình thức trả lương được áp dụng đối với người lao động tại công ty TNHH thiết bị Minh Tâm
Phạm vi nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2004 – 2006, tại Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm
Phương pháp nguyên cứu: Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá, phương pháp bảng hỏi để thực hiện đề tài.

Kết cấu đề tài: gồm 3 phần
Phần I: Lý luận chung về các hình thức trả lương tại doanh nghiệp
Phần II: Thực trạng các hình thức trả lương tại công ty TNHH thiết bị Minh Tâm
Phân III: Kiến nghị và giải pháp nhằm cải tiến các hình thức trả lương tại công ty TNHH thiết bị Minh Tâm.

Trong quá trình thực hiện chuyên đề, em đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ từ toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm và đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của THS. Vũ Thị Uyên, giảng viên trực tiếp hướng dẫn thực tập. Em xin chân thành cảm ơn thầy và các cô chú, anh chị cán bộ nhân viên Quý Công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thiện chuyên đề. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong việc thu thập tài liệu, tìm hiểu thực tế Công ty và nghiên cứu tài liệu song do thời gian, trình độ và đặc biệt là kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ thầy cô để em có điều kiện hoàn thiện đề tài này trong những lần nghiên cứu sau.


MỤC LỤC

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 3
I. Tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 3
1. Các khái niệm tiền lương 3
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 5
II. Các hình thức trả công trong doanh nghiệp hiện nay 8
1.Hình thức trả lương theo thời gian 8
2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 11
1. Đối với người lao động tại công ty 20
2. Đối với doanh nghiệp 20
3. Đối với xã hội 21


PHẦN II. THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM
I.Giới thiệu chung về công ty . 22
1. Quá trình hình thành và phát triển 22
2. Đặc điểm sản phẩm và cơ cấu tổ chức bộ máy 23
3. Đặc điểm lao động trong doanh nghiệp 28
Trình độ 29
4. Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2004- 2006. 30
II. Phân tích thực trạng các hình thức trả lương đang áp dụng tại công ty TNHH thiết bị Minh Tâm . 36
1. Các căn cứ và nguyên tắc trả lương . 36
2 Hình thức trả lương theo thời gian. 38
4.Đánh giá chung hình thức trả lương ở công ty. 44
NSLĐ 45
Tổngdoanh thu 46
Tốc độ tăng 47


PHẦN III. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM
I. Phương hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty. 49
1. Mục tiêu phát triển 49
2. Chiến lược phát triển 49
II. Một số giải pháp nhằm cải tiến công tác trả công theo tại Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm. 50
1. Hình thức trả lương theo sản phẩm 50
2.Hình thức trả lương theo sản phẩm 53
3. Các biện pháp khác 54
3.2. Một số kiến nghị 55
KẾT LUẬN 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58


Xem Thêm: Cải tiến các hình thức trả công tại Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải tiến các hình thức trả công tại Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm sẽ giúp ích cho bạn.