TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây

MỞ ĐẦU

Những năm gần đây nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện đánh dấu sự mở cửa thị trường, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Nổi bật nhất là sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới WTO (năm 2006). Việc Việt Nam là thành viên của WTO sẽ mang lại nhiều cơ hội để phát triển đất nước cũng như cho các doanh nghiệp thương mại như: có thị trường rộng lớn để tiêu thụ sản phẩm, thu hút vốn đầu tư, có điều kiện tiếp cận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý, . Song hành với những cơ hội này là những thách thức đối với nền kinh tế đất nước nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng là sự cạnh tranh gay gắt trên thương trường về mọi lĩnh vực (ngân hàng, du lịch, sản phẩm, .).
Vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị gì cho “hậu” WTO? Doanh nghiệp phải làm gì để tổ chức tốt công tác hoạt động kinh doanh đảm bảo có lãi và phát triển bền vững? Một trong những việc quan trọng cần làm đầu tiên đó là phải tổ chức tốt công tác bán hàng, sau bán hàng để đưa ra chiến lược tiêu thụ thích hợp thích ứng kịp thời với môi trường mới. Để làm được điều này, đòi hỏi công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp nói riêng phải liên tục được hoàn thiện, đổi mới cho phù hợp với tốc độ phát triển của nền kinh tế.
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp, sau thời gian thực tập tại phòng kế toán của Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây em đã chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn tốt nghiệp gồm 3 chương :
Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
Chương II: Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây.
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1. Khái niệm bán hàng
1.2. Khái niệm kết quả bán hàng
2. Vai trò của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
II. Nội dung của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1. Phương thức bán buôn
1.2. Phương thức bán lẻ
1.3. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi
1.4. Phương thức bán hàng trả góp
2. Các phương thức thanh toán
3. Kế toán doanh thu bán hàng
3.1. Khái niệm về doanh thu bán hàng
3.2. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng
3.3. Doanh thu bán hàng thuần
3.4. Chứng từ kế toán sử dụng
3.5. Tài khoản sử dụng
3.6.Trình tự kế toán bán hàng trong các phương thức bán hàng
3.6.1) Phương thức bán hàng trực tiếp
3.6.2) Phương thức bán hàng đổi hàng
3.6.3) Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi
3.6.4) Phương thức bán hàng trả góp
3.7. Kế toán khoản giảm trừ doanh thu
4. Kế toán giá vốn hàng bán
4.1. Khái niệm giá vốn hàng bán
4.2. Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán
4.3. Tài khoản kế toán sử dụng
4.4. Chứng từ kế toán sử dụng
4.5. Phương pháp hạch toán
5. Kế toán kết quả bán hàng
5.1. Kế toán chi phí bán hàng
5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
6. Kế toán xác định kết quả bán hàng

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HÀ TÂY
I. Tổng quan về Chi nhánh VBĐQ Hà Tây
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
4. Một số đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
4.3. Đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán
5. Một số chỉ tiêu kinh tế mà Chi nhánh đã đạt được
II. Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh VBĐQ Hà Tây
1. Kế toán bán hàng
1.1. Nội dung doanh thu bán hàng
1.2. Chứng từ kế toán sử dụng
1.3. Sổ sách kế toán sử dụng
1.4. Các tài khoản kế toán sử dụng
1.5. Tổ chức công tác kế toán bán hàng
2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.1 Tài khoản sử dụng
2.2 Sổ sách kế toán sử dụng
2.3. Phương pháp tính giá vốn của hàng xuất bán
2.4. Trình tự kế toán bán hàng
3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
3.1. Kế toán chi phí bán hàng
3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
4.1. Phương pháp xác định kết quả bán hàng
4.2. Tài khoản kế toán sử dụng
4.3. Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng của Chi nhánh

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VBĐQ HÀ TÂY
I. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh
1. Ưu điểm
2. Nhược điểm
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh
1. Về kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2. Về hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
3. Về việc ghi nhận chi phí mua hàng
4. Kế toán lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
5. Về kế toán giá vốn hàng bán
6. Chi nhánh tham gia mua – bán các hợp đồng lựa chọn
KẾT LUẬN

Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.