Tên đề tài:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT VIỆT
LỜI NÓI ĐẦU


Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý sắc bén và không thể thiếu được trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính của các đơn vị cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Trong quá trình SXKD, con người luôn là một nhân tố quan trọng, có vai trò quyết định từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc một chu trình hoạt động sản xuất. Chính vì vậy tiền lương chính là cầu nối giữa người sử dụng lao động với người cung cấp sức lao động.


Đối với người lao động, tiền lương chính là động lực thúc đẩy họ hăng hái tham gia lao động sản xuất. Do đó cần có những chính sách tiền lương thoả đáng để động viên khuyến khích người lao động phát huy khả năng sáng tạo, tăng năng suất lao động, gắn thu nhập của mình với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Tiền lương có ý nghĩa rất to lớn về mặt kinh tế chính trị, cho nên hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một công tác quan trọng không thể thiếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Làm tốt công tác này sẽ giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong việc điều tiết, sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu của sản xuất trong nền kinh tế thị trường.

Qua hai tháng thực tập tại Công ty TNHH Nhật Việt, tiếp xúc với thực tiễn quản lý sản xuất đặc biệt là của Phòng kế toán-tài chính của công ty, dưới sự giúp đỡ tận tình của Giám đốc và các cán bộ, nhân viên phòng Kế toán, em đã chọn đề tài “kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhật Việt ”.luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, được chia thành 3 chương:
Chương1: Lý luận chung về tiền lương, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
Chương 2:Thực tê công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhật Việt
Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhật Việt


Do vốn kiên thức của em còn hạn chê và thời gian thực tập cố hạn nên bài viêt của em không tránh khỏi những thiêu xot .em rất mong nhận được những lời đong gop của các thầy cô và các bạn để bài viêt của em được hoàn thiện hơn.


MỤC LỤC


Lời mở đầu
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
I. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương
1. Khái niệm tiền lương
2. Phân loại tiền lương trong doanh nghiệp
2.1 Tiền lương danh nghĩa
2.2 Tiền lương thực tế
3. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
4. Các khoản trích theo tiền lương
4.1 Bảo hiểm xã hội (BHXH)
4.2 Bảo hiểm y tế (BHYT)
4.3 Kinh phí công đoàn (KPCĐ)
II. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp.
1. Hình thức trả lương theo thời gian lao động
2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm
III. Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ trong doanh nghiệp
1. Thủ tục, chứng từ hạch toán
2. Các hình thức sổ kế toán


Chương II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Nhật Việt.
2.1 Tổ chức phòng kế toán Công ty TNHH Nhật Việt
2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Nhật Việt
2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ tại Công ty TNHH Nhật Việt
3. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Việt trong hai năm gần đây (2004- 2005)
II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt
1. Phương pháp quản lý tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt
2. Trình tự tính lương, BHXH và tổng hợp số liệu ở Công ty TNHH Nhật Việt
2.1 Hình thức trả lương
2.2 Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty TNHH Nhật Việt
3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhật Việt


Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt
I. Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty
II. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Nhật Việt
1. Ưu điểm
2. Nhược điểm
III. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán Công ty TNHH Nhật Việt
1. Công ty nên áp dụng việc trích trước tiền lương nghỉ phép
2. Công ty nên đưa vào hình thức lương thời gian thêm một số khoản phụ cấp trách nhiệm, kết hợp với một số hình thức khen thưởng
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhật Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhật Việt sẽ giúp ích cho bạn.