TÊN ĐỀ TÀI : Chuyên Đề Bảng nội suy tính phí kiểm toán theo Thông tư 19/2011/TT-BTC


Bảng nội suy tính phí kiểm toán theo Thông tư 19/2011/TT-BTC giúp các bạn khi làm hợp đồng kiểm toán (xây dựng cơ bản) tính phí cho nhanh: chỉ cần nhập Tổng mức đầu tư là có ngay tỷ lệ, mức phí.
Xem Thêm: Chuyên Đề Bảng nội suy tính phí kiểm toán theo Thông tư 19/2011/TT-BTC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyên Đề Bảng nội suy tính phí kiểm toán theo Thông tư 19/2011/TT-BTC sẽ giúp ích cho bạn.