TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm chiết nạp & kinh doanh Gas Mỹ Đình chi nhánh công ty TNHH Tân An Binh

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay thị trường là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường. Các doanh nghiệp cùng một lúc phải chịu sự chi phối của các quy luật thị trường như quy luật cung, cầu, quy luật cạnh tranh đứng trước những thử thách của nền kinh tế thị trường “Đẩy mạnh công tác bán hàng tức là tồn tại và phát triển”.
Trong đơn vị kinh doanh thương mại, bán hàng là khâu cuối cùng và là khâu quan trọng nhất trong quá trình luân chuyển hàng hoá. Kết quả của quá trình bán hàng phản ánh toàn bộ công sức và lỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong kỳ kế toán. Trong tình hình kinh tế năng động như ngày nay, kết quả bán hàng không đơn thuần là việc thực hiện các giao dịch để bán được hàng mà đó còn là kết quả của việc phản ánh và ghi chép một cách khoa học và hệ thống toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả quá trình bán hàng. Điều này đã nói lên được vai trò có ý nghĩa vô cùng quan trọng của kế toán trong việc tổ chức quản lý hoạt động bán hàng.
Trong quá trình thực tập ở Trung tâm chiết nạp và kinh doanh Gas Mỹ Đình chi nhánh Công ty TNHH Tân An Bình, em đã thấy được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Tại chi nhánh Mỹ Đình, nghiệp vụ bán hàng được diễn ra thường xuyên, liên tục và trong quá trình phản ánh các nghiệp vụ phát sinh cũng có khá nhiều vấn đề được đặt ra. Nhận thấy giữa lý thuyết và thực hành có những sự khác biệt, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm chiết nạp & kinh doanh Gas Mỹ Đình chi nhánh công ty TNHH Tân An Binh” cho báo cáo thực tập của mình. Qua đó, em có thể tìm hiểu sâu sắc hơn công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại.

Báo cáo thực tập của em được chia làm 3 chương như sau:
Chương 1: Lý luận chung về hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các công ty thương mại.
Chương 2: Thực tế tổ chức hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm chiết nạp & kinh doanh Gas Mỹ Đình chi nhánh Công ty TNHH Tân An Bình.
Chương 3: Một số nhận xét,ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm chiết nạp và kinh doanh Gas Mỹ Đình chi nhánh công ty TNHH Tân An Bình.

Qua quá trình tìm hiểu và hoàn thành đề tài, em đã nhận thấy trình độ hiểu biết, kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế, bài báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến các thầy, cô giáo, các anh chị trong phòng kế toán và phòng kinh doanh. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phan Huệ Minh - người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành bài báo các này. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình và tập thể các cô chú, anh chị phòng kế toán tài chính, phòng kinh doanh tại Trung tâm chiết nạp & kinh doanh Gas Mỹ Đình trực thuộc Công ty TNHH Tân An Bình.
Em xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2008


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm chiết nạp & kinh do
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm chiết nạp & kinh do sẽ giúp ích cho bạn.