Tên đề tài:
ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN, TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC
LỜI MỞ ĐẦU


Sau hàng loạt những đổi mới kinh tế xã hội của đất nước, sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã thực sự mang lại niềm tin lớn lao cho đất nước vào một kỷ nguyên mới , kỷ nguyên của hội nhập và phát triển không chỉ thu hút làn sóng đầu tư trực tiếp vào các lĩnh vực sản xuất mà Việt Nam còn đang thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực khác như Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm . các doanh nghiệp ở Việt Nam hơn bao giờ hết đang đứng trước kỳ vọng lớn lao cũng như thách thức không nhỏ của nền kinh tế thời mở cửa trong công cuộc vươn mình ra bể lớn.


Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Trong khi đó quy mô sản xuất, xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu và phạm vi công tác kế toán ngày càng mở rộng, vai trò và vị trí của kế toán ngày càng quan trọng.


Thực hiện phương châm "Học đi đôi với hành", "Lý luận gắn liền với thực tiễn" nhằm tạo điều kiện cho học sinh - sinh viên học tốt môn học, đem những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường đến cơ sở thực tập vận dụng với thực tế, tìm hiểu và làm quen với các ghi chép trên các sổ sách kế toán để học hỏi kinh nghiệm thực tế và hạch toán kế toán tại doanh nghiệp để từ đó chứng minh cho lý thuyết đã học. Giúp cho HS - SV củng cố kiến thức, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để khi ra trường đều có thể làm việc được tại các công ty và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ quản lý kinh tế - tài chính.


Công ty xây dựng Tiến Lực là một doanh nghiệp xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình đường giao thông, công trình thủy lợi và các công trình điện dưới 35 KV. Trong gần 15 năm hoạt động với ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn vươn lên với phương châm: "Từ không đến có, lấy nhỏ nuôi lớn, lấy trước mắt nuôi lâu dài", mạnh dạn đầu tư mua sắm trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại để vượt trước đón đầu, lấy chất lượng công trình làm mục tiêu và động lực cho sự tồn tại và phát triển. Công ty xây dựng Tiến Lực đã không ngừng lớn mạnh, nhịp độ tăng trưởng khá cao và bền vững, tạo lập thương hiệu trên thị trường. Chính vì lẽ đó em đã chọn công ty xây dựng Tiến Lực làm cơ sở thực tập trong thời gian thực tập này.
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN,TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC 3
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC 3
1.2. LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN MỘT CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC 4
1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh: 4
1.2.2 Quy trình thực hiện một công trình của công ty xây dựng Tiến Lực. 5
1.3. ĐẶC ĐIỂM tỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC. 6
1.3.1 Cơ cấu bộ máy 6
1.3.2 Nhiệm vụ của từng bộ phận 7
1.4. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY 8
1.5. HÌNH THỨC KẾ TOÁN 9
1.5.1 Hình thức kế toán công ty áp dụng: 9
1.5.2. Sơ đồ: 9
1.6. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC 10
1.6.1. Mô hình tổ chức: 10
1.6.2. Chức năng nhiệm vụ của các nhân viên kế toán trong công ty. 11
1.7. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG
TIẾN LỰC. 12
1.7.1. Đặc điểm vận dụng chế độ Tài khoản kế toán 13
1.7.2 Đặc điểm vận dụng chế độ Sổ kế toán. 13
1.7.3. Đặc điểm vận dụng chế độ Báo cáo kế toán 13
1.8. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH. 14


CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC 15
2.1 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 15
2.1.1. Chứng từ hạch toán 15
2.1.2. Quy trình luân chuyển chứng từ 15
2.2. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 16
2.2.1. Chứng từ hạch toán 16
2.2.2. Quy trình luân chuyển chứng từ 17
2.3. KẾ TOÁN TSCĐ: 17
2.3.1. Chứng từ sử dụng: 17
2.3.2. Quy trình luân chuyển chứng từ. 18
2.4. KẾ TOÁN TIỀN MẶT 19
2.4.1. Chứng từ sử dụng: 19
2.4.2. Quy trình luân chuyển chứng từ . 19
2.5. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 20
2.5.1 Chứng từ sử dụng 20
2.5.2 Quy trình luân chuyển chứng từ . 20
2.6. KẾ TOÁN THANH TOÁN 21
2.6.1 Chứng từ sổ sách sử dụng 21
2.6.2 Quy trình luân chuyển chứng từ . 21


CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC 23
3.1. ƯU ĐIỂM 23
3.2. NHỮNG TỒN TẠI: 23
3.3 CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC. 24
KẾT LUẬN 25


Xem Thêm: Đặc điểm về tổ chức, quản lý kinh doanh và hình thức kế toán, tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Xây D
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm về tổ chức, quản lý kinh doanh và hình thức kế toán, tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Xây D sẽ giúp ích cho bạn.