Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 tại công ty cổ phần thang máy thiên nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 tại công ty cổ phần thang máy thiên nam

  Trang phụ bìa .
  Lời cảm ơn . .i
  Mục lục . .ii
  Danh mục c ̧c ký hiệu, chữ viết t3⁄4t .v
  Danh mục c ̧c bảng, biểu .vi
  Danh mục c ̧c hình vẽ, đồ thị . .vii
  Mở đầu .1
  Sự cần thiết của đề tài .1
  Mục tiau của đề tài 2
  Đối tượng và ph1m vi của đề tài 2
  Phương ph ̧p thu thập thông tin và xử lý dữ liệu .2
  Kết cấu của luận v ̈n .3
  CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về hệ thống quản lý chất lượng .4
  1.1 Một số kh ̧i niệm cơ bản 4
  1.1.1 Chất lượng . 4
  1.1.2 Quản lý chất lượng . .5
  1.1.3 Hệ thống quản lý chất lượng . 7
  1.2 C ̧c nguyan t3⁄4c quản lý chất lượng 8
  1.2.1 Hướng vào kh ̧ch hàng .8
  1.2.2 Sự lãnh đ1o 8
  1.2.3 Sự tham gia của mọi người . .8
  1.2.4 C ̧ch tiếp cận theo qu ̧ trình .9
  1.2.5 C ̧ch tiếp cận theo hệ thống 9
  1.2.6 Cải tiến lian tục .9
  1.2.7 Quyết định dựa tran sự kiện 9
  1.2.8 quan hệ hợp t ̧c cùng có lợi với nhà cung ứng .9
  1.3 C ̧c yau cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 phian bản n ̈m
  2000 .9
  1.4 Đ ̧nh gi ̧ hiệu lực, hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng .13
  1.4.1 Đ ̧nh gi ̧ nội bộ 14
  1.4.2 Theo dõi qu ̧ trình .15
  Trang 3/116
  1.4.3 Xem xét của lãnh đ1o .16
  1.5 Những lợi ích của việc ̧p dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiau chuẩn
  ISO 9001:2000 .16
  1.6 Một số công cụ cải tiến chất lượng 17
  1.6.1 Công cụ 5S thực hành 18
  1.6.2 Hệ thống khuyến nghị (s ̧ng kiến) .19
  CHƯƠNG 2: Thực tr1ng hệ thống quản lý chất lượng của công ty cổ phần
  thang m ̧y Thian Nam .20
  2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần thang m ̧y Thian Nam 20
  2.2.1. Thông tin chung .20
  2.2.2. lịch sử hình thành và ph ̧t triển .21
  2.2.3. N ̈ng lực sản xuất và l3⁄4p đặt của công ty .23
  2.2.4. Kết quả ho1t động của công ty qua c ̧c n ̈m 24
  2.2 Thực tr1ng hệ thống quản lý chất lượng của công ty cổ phần thang m ̧y
  Thian Nam . .25
  2.2.1 Tổng quan hệ thống quản lý chất lượng của công ty Thian Nam .25
  2.2.2 Tình hình thực hiện chính s ̧ch chất lượng và mục tiau chất lượng 35
  2.2.3 Hiệu lực và hiệu quả của c ̧c quy trình .42
  2.2.4 Tình hình giải quyết khiếu n1i của kh ̧ch hàng, th ̈m dò sự thỏa mãn
  kh ̧ch hàng .44
  2.2.5 Tình hình sản phẩm không phù hợp 45
  2.2.6 Tình hình kh3⁄4c phục - phòng ngừa 47
  2.2.7 Tình hình đ ̧nh gi ̧, kiểm so ̧t hệ thống quản lý chất lượng 50
  2.2.8 Tình hình cải tiến 51
  2.2.9 Nhận xét chung .52
  2.3 Những nguyan nhân làm cho hệ thống quản lý chất lượng chưa ph ̧t huy hết
  hiệu quả. 54
  2.3.1 C ̧ch xây dựng mục tiau chưa hiệu quả, tính hiệu lực thấp .54
  2.3.2 Quy trình còn nhiều chữ, khó nhớ, chưa phù hợp .55
  2.3.3 Ho1t động đào t1o chưa được thực hiện đầy đủ 57
  2.3.4 Ho1t động theo dõi qu ̧ trình chưa được chú trọng .58
  2.3.5 Chưa sử dụng c ̧c công cụ cải tiến hiệu quả 58
  Trang 4/116
  CHƯƠNG 3: Giải ph ̧p nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo
  tiau chuẩn ISO 9001:2000 của công ty cổ phần thang m ̧y Thian Nam 59
  3.1 Cải tiến quy trình xây dựng mục tiau chất lượng .59
  3.2 xây dựng chính s ̧ch khen thưởng, chế tài g3⁄4n liền với việc thực hiện mục
  tiau chất lượng hàng n ̈m .61
  3.3 Viết quy trình chỉ ng3⁄4n gọn trong một trang A4, phóng to lan khổ A0 treo t1i
  nơi làm việc 61
  3.4 Cải tiến quy trình đào t1o .63
  3.5 Đào t1o kỹ n ̈ng đ ̧nh gi ̧, thay đổi phương ph ̧p đ ̧nh gi ̧ nội bộ 64
  3.6 xây dựng c ̧c chỉ tiau qu ̧ trình đầy đủ, chú trọng đến phần chi phí .65
  3.7 ̧p dụng một số công cụ cải tiến theo phương ph ̧p Kaizen của Nhật .71
  3.7.1 Triển khai 5S cho nhà m ̧y . .71
  3.7.2 xây dựng hệ thống khuyến nghị .72
  3.7.3 Thành lập nhóm chất lượng . 73
  Kết Luận 75
  Tài liệu tham khảo .77
  Phụ lục . 79
  ã Phụ lục 01:
  + Bảng khảo s ̧t tình hình ̧p dụng và vận hành HTQLCL
  + Kết quả khảo s ̧t tình hình ̧p dụng và vận hành HTQLCL
  ã Phụ lục 02: mục tiau chất lượng của cấp bộ phận n ̈m 2005, 2006
  ã Phụ lục 03:
  + Quy trình đ ̧nh gi ̧ nội bộ trước khi cải tiến hình thức
  + Quy trình đ ̧nh gi ̧ nội bộ sau khi cải tiến hình thức (còn 1 trang)
  ã Phụ lục 04: B ̧o c ̧o kết quả đ ̧nh gi ̧ nội bộ n ̈m 2006
  ã Phụ lục 05: B ̧o c ̧o kết quả th ̈m dò sự thỏa mãn kh ̧ch hàng (n ̈m 2006)

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 tại công ty cổ phần thang máy thiên nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 tại công ty cổ phần thang máy thiên nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status