Tên đề tài:
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi
LỜI MỞ ĐẦU


Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, để có thể tồn tại và phát triển đơn vị sản xuất kinh doanh phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và có lãi. Muốn thực hiện được yêu cầu đó các doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm tới tất cả các khâu trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy vòng quay của vốn, đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp.


Hạch toán kế toán là một trong những công cụ mà doanh nghiệp sử dụng để quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn, nhằm đảm bảo sản xuất được liên tục, quản lý và sử dụng một cách tốt nhất các yếu tố chi phí tạo được hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó hạch toán vật liệu đóng vai trò quan trọng bởi vì vật liệu là yếu tố cơ bản để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành bình thường, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, chiểm tỷ trọng lớn trong chi phí và giá thành sản phẩm. Tác động rất lớn đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.


Xuất phát từ sự cần thiết trên, trong thời gian thực tập tại phòng kế toán của công ty Cơ khí - Điện thuỷ lợi, tìm hiểu thực trạng sản xuất của công ty em thấy được tầm quan trọng của vật liệu đối với quá trình sản xuất kinh doanh, sự cần thiết phải quản lý, sử dụng tiết kiệm vật liệu, nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được những khó khăn, thuận lợi của công tác hoạch toán vật liệu tại công ty. Em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi

Chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi
Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi.

Được sự chỉ dẫn nhiệt tình của thầy giáo và các cô chú tại công ty cơ khí điện Thuỷ Lợi đã giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập. Nhưng với khả năng chuyên môn còn hạn hẹp do vậy nội dung và chất lượng bài báo cáo sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết sai xót. Kính mong thầy giáo quan tâm đóng góp ý kiến để đảm bảo cho bài viết ngày càng hoàn thiện và chất lượng tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi sẽ giúp ích cho bạn.