Tên đề tài:
Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Cổ phần Sợi Trà Lý
LỜI MỞ ĐẦU


Với vai trò là tế bào của nền kinh tế, các doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực muốn tồn tại trên thị trường đều phải hoạt động có hiệu quả, tự khẳng định mình vươn lên. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi môi trường cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Mục đích cuối cùng của mỗi doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, thu được kết quả cao nhất, điều này chỉ thực hiện được khi doanh nghiệp hoàn thành được giai đoạn sản xuất và kết thúc giai đoạn tiêu thụ sản phẩm của mình.


Vấn đề cấp bách được đặt ra hiện nay là mỗi doanh nghiệp không những cần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường số lượng sản phẩm sản xuất ra mà phải tìm mọi biện pháp để hạ giá thành, mở rộng thị trường, áp dụng rộng rãi các phương thức bán hàng, đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm. Có như vậy doanh nghiệp mới thu hồi vốn nhanh, hạn chế được rủi ro trong kinh doanh, có điều kiện để tái sản xuất giản đơn và mở rộng.


Nhận thức được điều đó Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý đã không ngừng đầu tư theo chiều sâu, đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến mẫu mã mặt hàng, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Trong khâu tiêu thụ công ty đã áp dụng nhiều phương thức bán hàng, mở rộng thị trường để cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Một trong những công cụ giúp công tác tổ chức quản lý hoạt động mang lại hiệu quả cao là hạch toán kế toán nói chung, hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng.


Xuất phát từ mặt lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp nói chung và công ty Cổ phần Sợi Trà Lý nói riêng, sau khi đã đi sâu vào khảo sát, nghiên cứu tình hình thực tế về công tác này ở công ty Cổ phần Sợi Trà Lý, cùng với sự giúp đỡ tận tình của PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc và các cán bộ kế toán trong công ty em đã chọn đề tài: "Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Cổ phần Sợi Trà Lý ".

Nội dung gồm ba phần:
Phần 1 : Tổng quan về công ty cổ phần Sợi Trà Lý
Phần II: Thực trạng hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý
Phần III: Giải pháp hoàn thiện hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà lý


Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu nhưng do kinh nghiệm thực tế còn non yếu nên chắc chắn khó tránh khỏi sai sót nhất định. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô để bài viết của mình hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU.
PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TRÀ LÝ 3
1.1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH Và PHÁT TRIỂN CỦA CỤNG TY CỔ PHẦN SỢI TRà LÝ. 3
1.1.1. Lịch sử hình thành. 3
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 4
1.1.3. Đăc điểm về sản phẩm sản xuất 5
1.1.4. MỘT SỐ CHỈ TIỜU VỀ QUY MỤ SẢN XUẤT Và KẾT QUẢ QUỎ TRỠNH KINH DOANH CỦA CỤNG TY CP SỢI TRà LÝ TRONG NHỮNG Năm gần đây 5
1.1.5. Đặc điểm về quy trỠNH CỤNG NGHỆ SẢN XUẤT. 6
1.1.6. Đặc điỂm tỔ chỨc bỘ máy quẢn lý cỦa công ty cỔ phẦn SỢi Trà Lý. 8
1.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán của công ty 12
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Sợi Trà LÝ. 12
1.2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán tạI CỤNG TY CỔ PHẦN SỢI TRà LÝ 14
1.2.2.1. Đặc điểm chế độ kế toán. 14
1.2.2.2. Hình thức kế toán mà đơn vị áp dụng 14
1.2.3. Hệ thống chứng từ, tài khoản, báo cáo kế toán 15


PHẦN 2 : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TRÀ LÝ 18
2.1. Hạch toán thành phẩm 18
2.1.1. Phương pháp tính giá thành phẩm 18
2.1.2. Hạch toán chi tiết thành phẩm 20
2.1.3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 27
2.1.3.1. Tài khoản sử dụng 27
2.1.3.2. Phương pháp hạch toán 27
2.2. Hạch toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý 29
2.2.1. Tài khoản, chứng từ sử dụng 29
2.2.1.1. Tài khoản sử dụng 29
2.2.1.2. Chứng từ sử dụng 30
2.2.2. Hạch toán chi tiết 31
2.2.3. Hạch toán tổng hợp 32
2.3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 42
2.3.1. HẠCH TOỎN GIẢM GIỎ HàNG BỎN 42
2.3.2. HẠCH TOỎN HàNG BỎN BỊ TRẢ LẠI 43
2.4. HẠCH TOỎN GIỎ VỐN THàNH PHẨM TIỜU THỤ 44
2.5. HẠCH TOỎN CHI PHỚ BỎN HàNG 47


PHẦN 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TRÀ LÝ. 50
3.1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà Lý 50
3.1.1. Ưu điểm 50
3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại 54
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Sợi Trà lý 55
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần Sợi Trà Lý. 55
3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện 57
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Cổ phần Sợi Trà Lý
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Cổ phần Sợi Trà Lý sẽ giúp ích cho bạn.