TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Thực trạng tổ chức kế toán trong 1 kỳ của doanh nghiệp 2
Phần II: Các nghiệp vụ chuyên môn 11
I: Tài sản cố định 11
II. Nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 24
III: Hạch toán lao động tiền lương 39
IV: Chi phí sản xuất và tính giá thành 51
V: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 64
VI: Kế toán vốn bằng tiền – tiền vay 77
VII: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 85
VIII: Kế toán nghiệp vụ hoạt động tài chính và bất thường 97
IX: Kế toán tổng hợp và chi tiết các nguồn vốn 100
X: Công tác kế toán và quyết toán 103
XI: Báo cáo tài chính 106
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Vũ Dương 111
Kết luận 113
LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng để có được sự phát triển toàn diện như ngày nay. Chúng ta phải kể đến vai trò của những người làm công tác hạch toán kế toán. Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính. Nó giữ một vai trò tất yếu trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh.
Là một doanh nghiệp tư nhân với quy mô sản xuất vừa sản phẩm sản xuất hàng loạt. Cụng ty TNHH Vũ Dương đã hoạt động và phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Tuy mới được thành lập nhưng sản phẩm của Công ty đã được nhiều bạn hàng trong nước và quốc tế biết đến qua thương hiệu Hanatex. Để có sự thành công như ngày hôm nay đã có sự đóng góp không mệt mỏi của ban lãnh đạo cùng các cán bộ công nhân viên trong Công ty đã đóng góp tài năng trí tuệ và sức lao động của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cụng ty đề ra. Qua thời gian thực tập tại Cụng ty TNHH Vũ Dương vừa qua với sự giúp đỡ tận tình của các cô chú cán bộ trong Cụng ty đặc biêt là sự chỉ bảo về chuyên môn của phòng kế toán đã đưa lý thuyết của em đi vào thực tế và ngược lại để em chuyển tải từ thực tế quay về lý thuyết đó chính là sự giúp đỡ của cô giáo Trần Thị Miến và với sự hiểu biết của bản thân em đã hoàn thành tốt kỳ báo cáo này báo cáo tổng hợp
Nội dung của báo cáo gồm 4 phần
Phần I : Tổng quan về doanh nghiệp
Phần II : Thực Trạng Tổ Chức Kế Toán Trong Một Kỳ Của Doanh Nghiệp
Phần III : Nhận xét và khuyến nghị
Phần IV : Nhận xét và xác nhận của doanh nghiệp


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.