Tên đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY NAM
LỜI MỞ ĐẦU


Nền kinh tế thị trường luôn luôn biến động và nhạy cảm, vì vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trước tiên phải quan tâm là hàng hoá dịch vụ mà mình muốn cung cầp và tiêu thụ có được hay không, có được khách hàng yêu thích hay không. Bởi có bán được thì doanh nghiệp mới có khả năng thu hồi vốn và mở rộng kinh doanh nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.


Là một kế toán với chức năng phản ánh và giám đốc nó, là một công cụ quản lý hữu hiệu giúp nhà quản lý kinh tế nắm bắt, xử lý thông tin nhanh nhạy chính xác. Kế toán nói chung là kế toán bán hàng, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh nói riêng là công cụ đắc lực để quản lý hiệu quả và thúc đẩy và tiêu thụ hàng hoá với mong muốn đem lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.


Nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Duy Nam nhằm giúp em khẳng định lại những kiến thức cơ bản về kế toán bán hàng, kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại nói chung và tìm hiểu kế toán bán hàng, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Duy Nam nói riêng.

Đề tài nghiên cứu giới hạn trong phạm vi hoạt động kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Các vấn đề, các biện pháp được đưa ra dựa trên số liệu thực tế.
PHẦN I: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY NAM.
PHẦN II: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY NAM.

Dù có cố gắng nhưng do hiểu biết còn hạn chế, luận văn của em không tránh khỏi sai sót, mong được cô giáo, các anh chị và các bạn đóng góp ý kiến để em được hoàn thiện hơn.
Qua đây em cũng xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nga đã trực tiếp hướng dẫn em cùng các cô chú phòng kế toán Doanh nghiệp tư nhân Duy Nam đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài này.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Duy Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Duy Nam sẽ giúp ích cho bạn.