TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần Việt Nox

LỜI NÓI ĐẦU

Với bất cứ doanh nghiệp nào không kể đến loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, lĩnh vực kinh doanh thì bán hàng là một giai đoạn quan trọng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất lưu thông hàng hóa, là giai đoạn chuyển hoá vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo. Và kết quả bán hàng trong kỳ thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh cảu doanh nghiệp đó. Hàng hoá sẽ được thị trường chấp nhận như thế nào và có thể cạnh tranh được với các sản phẩm khác cùng loại được hay không trước hết là phụ thuộc vào các yếu tố nội tại của sản phẩm như: chất lượng, mẫu mã, công dụng của sản phẩm đó. Bên cạnh đó còn phụ thuộc vào việc công tác bán hàng tại mỗi doanh nghiệp đó. Với tầm quan trọng như vậy, bán hàng và xác định kết quả bán hàng được các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng đặc biệt quan tâm, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường các doanh nghiệp được tự do cạnh tranh với nhau dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước, Việt Nam đã ra nhập WTO - Tổ chức kinh tế thế giới vì vậy các doanh nghiệp trong nước không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với các doạnh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện mình, đặc biệt là công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sao cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh cụ thể với của từng doanh nghiệp, tình hình thực tế trên cơ sở chấp hành đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành về phương thức bán hàng, chính sách bán hàng, các phương thức thanh toán với khách hàng, chính sách giá cả, nhằm kích thích tiêu dùng của khách hàng, đồng thời làm tăng doanh số bán và thu hồi vồn nhanh chóng cho doanh nghiệp.
Để hiểu rõ hơn lí luận về kế toán bán hàng và xác định bán hàng trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng và sự vận dụng cơ sở lí luận này vào thực tiễn như thế nào em đã lựa chọn đề tài: Tổ chức công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Việt Nox trong chuyên đề cuối khoá của mình.
Được sự chỉ bảo tận tình của các mọi người trong phòng kế toán cùng sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Thu Liên đã giúp em hoàn thành chuyên đề của mình, thông qua chuyên đề em đã nghiên cức sâu và hiểu rõ hơn về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, qua đó có những nhận xét, đánh giá và đưa ra ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện phần “Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần Việt Nox”. Do kiến thức còn hạn chế nên trong bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý, bổ xung nhằm khắc phục những thiếu sót của chuyên đề, để hoàn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu và củng cố kiến thức cho bản thân. Em xin trân thành cảm ơn thầy cô giáo và mọi người trong Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề cuối khoá của mình.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008
Sinh viên
Trần Thị Lê

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NOX 3
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt Nox 4
1.3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NOX 5
1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Việt Nox 8
1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 8
1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Việt Nox 9
1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán 11
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NOX. 13
2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng và XĐKQ bán hàng tại Công ty CP Việt Nox 13
2.1.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng 13
2.1.2 Đặc điểm nghiệp vụ XĐKQ bán hàng tại Công ty 15
2.2 Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Việt Nox. 17
2.2.1 Kế toán bán hàng. 17
2.2.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng 69
Phần III:Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết toán bán hàng 72
3.1: Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần việt Nox: 72
3.2 Một số ý kiến đóng góp 72

Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần Việt Nox
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần Việt Nox sẽ giúp ích cho bạn.