TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Bảo Vũ

LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, nhu cầu của xã hội luôn có sự thay đổi. Chính vì thế, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải có sự quan tâm thích đáng tới việc sản xuất và cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Trong đó vấn đề cơ bản là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào .? Mỗi doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào đặc điểm, lợi thế trong kinh doanh mà có những hướng đi khác nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, đưa doanh nghiệp của mình đi lên, và góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế thị trường. Để làm được điều này thì đối với mỗi doanh nghiệp, kế toán và việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý. Nó cung cấp cho chủ doanh nghiệp thông tin tài chính chính xác để tổ chức tốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, và có những chiến lược kinh doanh đúng hướng.
Với những kiến thức lý thuyết đã được học và được đi thực tập tại doanh nghiệp càng cho em thấy kế toán và việc phân tích hoạt động kinh doanh dựa trên các chỉ tiêu kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp. Và trong đợt thực tập tại Công ty TNHH Tân Bảo Vũ đã cho em hiểu sâu hơn về những gì đã được học trong khoá học vừa qua.
Công ty TNHH Tân Bảo Vũ là một doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động chủ yếu là trong lĩnh vực thương mại. Mặc dù mới thành lập được hơn 2 năm, nhưng các sản phẩm, hàng hoá của Công ty đến nay đã có mặt trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đáp ứng được nhiều nhu cầu của thị trường trong nước. Tuy nhiên, để tìm hiểu xem Công ty TNHH Tân Bảo Vũ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hay không, em đã tìm hiểu và đi sâu nghiên cứu đề tài “Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Bảo Vũ”. Đề tài của em bao gồm:
Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH Tân Bảo Vũ
Chương 2: Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Bảo Vũ
Chương 3: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Bảo Vũ
Thông qua đề tài tốt nghiệp của mình, em tập trung làm rõ bản chất của phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Để hoàn thành được đề tài tốt nghiệp này em đã nhận được sự giúp đỡ của cán bộ nhân viên của Công ty và sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang- Giảng viên trường ĐH Kinh tế quốc dân.
Do điều kiện, thời gian tìm hiểu tình hình thực tế và trình độ bản thân còn hạn chế nên đề tài tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để đề tài tốt nghiệp của em được tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2008
Sinh viên
Nguyễn Thị Nhất Linh

Xem Thêm: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Bảo Vũ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Bảo Vũ sẽ giúp ích cho bạn.