Tên đề tài:
KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI D&T
LỜI NÓI ĐẦU


Trong điều kiện kinh tế hiện nay, với mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dù là doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hay liên doanh thì lợi nhuận luôn là một chỉ tiêu quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên muốn đạt được lợi nhuận, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những quyết định sáng suốt trong sản xuất kinh doanh. Khi có nền kinh tế sản xuất hàng hoá ra đời cùng với sự xuất hiện các quy luật trong đó có quy luật cung cầu, quy luật cung – cầu, quy luật giá trị và quy luật cạnh tranh. Chính vì cậy mỗi doanh nghiệp khi bước vào sản xuất kinh doanh đều phải tự mình tìm ra những đáp án trả lời một cách hữu hiệu nhất, đó là:


Sản xuất – kinh doanh là gì?​Sản xuất – kinh doanh cho ai?​Sản xuất – kinh doanh như thế nào?

​Chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp có điều kiện để phát triển, trong đó hạch toán kế toán là một công cụ quản lý của quá trình sản xuất kinh doanh từ các yếu tố chi phí đầu vào đến kết quả đầu ra. đồng thời là nơi cung cấp những thông tin kịp thời chính xác cho nhà quản lý.
Cũng như doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp thương mại cũng là đơn vị sản xuất kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế lấy thu bù đắp chi hí sao cho có lãi.


Thực tế trong những năm vừa qua cho thấy với sự phát triển của cơ chế thị trường và sự cạnh tranh gay gắt, bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có không ít những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, thu nhập không đủ bù đắp chi phí và có nguy cơ đứng trước sự phá sản, giải thể. Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều song nhìn nhận một cách tổng quát khách quan thì nguyên nhân của sự đổ vỡ, phá sản trong các doanh nghiệp thương mại chủ yếu do sự yếu kém trong việc tổ chức công tác bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy với mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận thì việc xem xét các phương thức bán hàng xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và được đặt tra hàng đầu với bất kỳ doanh nghiệp nào.


Mọi doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng khác nhau thì cũng đều quan tâm đến đầu ra của sản phẩm, hàng hoá làm sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, tạo ra hiệu quả thu về là cao nhất, đó mới là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề là làm thế nào để đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Đây là bài toán nhức nhối nhất đối với tất cả các doanh nghiệp. Khi họ bỏ vốn kinh doanh sản phẩm, một chu kỳ hoàn chuyển vốn, vốn mới sẽ được thu về một lượng là bao nhiêu theo chu trình tuần hoàn vốn:


T - H - SX - H - T
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3


Qua mỗi giai đoạn vận động vốn biến động cả về hình thái biểu hiện lẫn quy mô tiêu thụ sản phẩm hàng hoá từ đó đánh giá được năng lực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đồng thời là cơ sở để tích luỹ tái tạo sản xuất kinh doanh, mở rộng tăng tốc độ luân chuyển vốn biểu thị kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Xuất phát từ sự cần thiết và tầm quan trọng cũng như yêu cầu đặt ra với kế toán trong việc hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại D&T. Được sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo khoa kế toán và đặc biệt của cô giáo Trần Thị Mẽ em đã đi vào nghiên cứu chuyên đề “Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh”.


Nội dung của chuyên để ngoài lời nói đầu và kết luận gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về vấn đề hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại.
Phần II: Thực trạng công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&T.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dịch vụ thương mại D&T.


MỤC LỤC


Lời nói đầu 1
Phần I: Cơ sở lý về vấn đề hoàn thiện quá trình hạch toán 4
I. Nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong nền kinh tế thị trường 4
1. Kinh doanh thương mại trong kinh tế thị trường 4
2. Đặc trưng của nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng của nó đến hoạt động của nền kinh tế nói chung và hoạt động hàng hoá nói riêng 7
II. Những vấn đề chung của kế toán tiêu thụ hàng hóa 10
1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá 10
2. Vai trò của tiêu thụ hàng hoá 11
3. Các yêu cầu quả lý công tác tiêu thụ hàng hoá. 14
4. Các phương thức bán hàng. 15
4.1. Các phương thức bán buôn 15
4.1.1. Buôn bán vận chuyển thẳng 15
4.1.2. Bán buôn theo phương thức giao hàng trực tiếp tại kho 16
4.2. Các phương thức bán lẻ 17
4.2.1. Bán lẻ thu tiền tạm ứng 17
4.2.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp 17
4.3. Giao hàng cho các đại lý ký gửi hàng hoá 18
4.4. Bán hàng trả góp 18
5. Các phương thức thanh toán tiền bán hàng 19
5.1. Thanh toán dùng tiền mặt 19
5.2. Thanh toán không dùng tiền mặt 19
6. Thời điểm xác nhận là hàng hoá 21
7. Giá tiêu thụ hàng hoá 22
III. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hóa 23
IV. Nội dung hoàn thiện quá trình hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 24
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 24
1.1. Sự cần thiết 24
1.2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ 26
2. Nội dung hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp thương mại 27
2.1. Hoàn thiện về hạch toán ban đầu 27
2.1.1. Xác định doanh thu 28
2.1.2. Nhận biết giao dịch tạo ra doanh thu 28
3. Kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 32
3.1. Tài khoản sử dụng 32
3.2. Kế toán tiêu thụ theo phương thức trực tiếp 40
3.3. Kế toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý, ký gửi 45
3.3.1. Kế toán tại đơn vị giao đại lý ( chủ hàng ) 46
3.3.2. Kế toán tại đơn vị nhận bán hàng ký gửi, đại lý. 47
3.4. Kế toán bán hàng trả góp, trả chậm. 48
3.5. Kế toán tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận. 50
4. Kế toán kết quả tiêu thụ sản phẩm dịch vụ hàng hoá 52
4.1. Khái niệm kết quả tiêu thụ 52
4.2. Trình tự kế toán kết quả tiêu thụ 52
5. Sổ sách kế toán 54
5.1. Sổ kế toán gồm: 54
5.1.1. Quản lý và sử dụng sổ kế toán 55
5.1.2. Mở và ghi chép sổ kế toán 56
5.2. Các hình thức sổ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại 56
5.2.1. Hình thức kế toán nhật ký chung 57
5.2.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 58
5.2.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 59
5.2.4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 60
5.2.5. Ưu, nhược điểm của các hình thức kế toán 62


Phần II: Thực trạng công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty dịch vụ thương mại D&T 63
I. Một số nét khái quát về công ty dịch vụ thương mại D & T 63
1. Giới thiệu tổng quát về công ty 63
2. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty D & T 63
3. Chức năng nhiệm vụ thương mại của Công ty thương maịi và dịch vụ D&T 65
3.1. Chức năng 65
3.2. Nhiệm vụ 65
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 66
4.1. Chức năng nhiệm vụ bộ máy tổ chức quản lý tại Công ty thương maịi và dịch vụ D&T 66
5. đặc điểm các quá trình sản xuấTkinh doanh của Công ty thương maịi D&T 69
5.1. Đặc điểm về hạch toán kinh doanh dầu mỡ 69
5.2. Các hình thức kinh doanh tại công ty 70
5.3. Đặc điểm có sở vật chất kỹ thuật 71
6. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 73
6.1. Chức năng 73
6.2. Nhiệm vụ 73
II. Tình hình tổ chức hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty thương maịi D&T 77
1. Hạch toán ban đầu 77
1.1. Tổ chức nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty 77
1.1.1. Tiêu thụ dầu mỡ của công ty 77
1.1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá tại công ty. 78
1.1.3. Quản lý tình hình tiêu thụ hàng hoá công ty 79
2. Chứng từ kế toán 81
2.1. Mẫu hoá đơn bán hàng. 82
2.2. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyên nội bộ . 84
2.3. Phiếu thu 85
2.4. Bảng kê chi tiết 86
3. Kế toán tổng hợp bán hàng. 95
3.1. Tài khoản sử dụng 95
3.2. Sổ sách ghi chép tổng hợp 95
4. Hạch toán chi phí bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 99
4.1. Hạch toán chi phí bán hàng 99


Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại và dịch vụ D & T 108
I. Đánh giá khái quát tình hình kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 108
II. Những đề suất và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và kết quả tiêu thụ tại Công ty thương maịi và dịch vụ D&T 110
1. yêu cầu của việc hoàn thiện 110
2. Một số đề xuất và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty 112
2.1. Về chứng từ kế toán 112
2.2. Về chứng từ kế toán – TK 156 112
2.3. Về phương thức phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 113
2.4. Việc hoàn thiện hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá 113
Kết luận 114


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại D&T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại D&T sẽ giúp ích cho bạn.