TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU


Kế toỏn là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào cụng tỏc kế toỏn để biết tỡnh hỡnh và kết quả kinh doanh.
Hiện nay nước ta đang trong quỏ trỡnh chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường cú sự quản lý của nhà nước. Cụng tỏc quản lý kinh tế đang đứng trước yờu cầu và nội dung quản lý cú tớnh chất mới mẻ, đa dạng và khụng ớt phức tạp. Là một cụng cụ thu thập xử lý và cung cấp thụng tin về cỏc hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khỏc nhau bờn trong cũng như bờn ngoài doanh nghiệp nờn cụng tỏc kế toỏn cũng trải qua những cải biến sõu sắc, phự hợp với thực trạng nền kinh tế. Việc thực hiện tốt hay khụng tốt đốu ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của cụng tỏc quản lý.
Cụng tỏc kế toỏn ở cụng ty cú nhiều khõu, nhiều phần hành, giữa chỳng cú mối liờn hệ, gắn bú với nhau tạo thành một hệ thống quản lý cú hiệu quả. Mặt khỏc, tổ chức cụng tỏc kế toỏn khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh.
Qua quỏ trỡnh học tập mụn kế toỏn doanh nghiờp sản xuất và tỡm hiểu thực tế tại Xớ nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp, đồng thời được sự giỳp đỡ tận tỡnh của thầy cụ giỏo cũng như cỏc cụ chỳ kế toỏn của xớ nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp. Em đó chọn đề tài :
" Thực trạng cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn tổng hợp tại Xớ nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp "
Bỏo cỏo gồm 3 phần :
Phần I : Giới thiệu chung về xớ nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp
Phần II : Thực trạng cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn tại xớ nghiệp
Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn của xớ nghiệp


Do thời gian thực tập cũn ớt và khả năng của bản thõn cũn han chế nờn bản bỏo cỏo thực tập khụng trỏnh khỏi thiếu sút. Em rất mong nhận được sự đúng gúp của thầy cụ và cỏc bạn để hoàn thiện hơn. Em xin chõn thành cảm ơn.
Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.