Tên đề tài:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH
LỜI NÓI ĐẦU


Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính đã không ngừng được đổi mới hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực và việc quản lý tài chính của Nhà nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.


Cơ chế thị trường mở cửa các doanh nghiệp cả doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của sự phát triển kinh tế đó, để các doanh nghiệp tồn tại được trên thị trường đã khó nhưng hoạt động như thế nào để đem lại lợi nhuận cao nhất còn khó hơn. Và cùng với chính sách mở cửa của Nhà nước, các doanh nghiệp cũng bước vào một thời kỳ kinh doanh mới, không những phải đương đầu với doanh nghiệp bạn mà còn cả doanh nghiệp ở nước ngoài. Nhưng cũng chính nhờ chính sách mở cửa đó mà doanh nghiệp năng động hơn có điều kiện nắm bắt được những thông tin kinh tế mới nhất, mở rộng thị trường, học hỏi kinh nghiệm.


Từ những ngày đầu mới thành lập, Công ty TNHH Đại Thanh đã gặp không ít khó khăn trong việc quản lý sản xuất cũng như quản lý kinh tế. Nhờ sự sáng tạo, năng động của ban lãnh đạo cộng với sự nhiệt tình trong công việc của đội ngũ công nhân đã thúc đẩy sự tồn tại và phát triển của Công ty. Cùng với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, Công ty đã không ngừng tăng cường công tác quản lý kế toán. Tuy nhiên vẫn còn phần nào hạn chế về công tác này. Trên thực tế đã có không ít doanh nghiệp do chưa quan tâm đến việc cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán dẫn đến số liệu không chính xác, làm hạn chế chức năng giám đốc, không cung ứng cho lãnh đạo doanh nghiệp những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác để đề ra những biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành và phát triển lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong Công ty nói chung và của phòng kế toán nói riêng cộng với sự chỉ bảo của các thầy cô hướng dẫn, em đã hoàn thành bài báo cáo này. Bố cục của bài báo cáo gồm 3 phần:

Phần I:
Đặc điểm, tình hình chung của Công ty.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty
Phần III: Nhận xét và khuyến nghị

Là một học sinh lần đầu tiếp cận với thực tế công tác kế toán nên phạm vi bài viết còn nhiều hạn chế về số liệu và lý luận. Vì vậy, bài báo cáo của em không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo và các cô chú đang làm việc tại Công ty TNHH Đại Thanh để bài viết của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẠI THANH 3
I. Vị trí, đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp 3
1. Vị trí kinh tế của doanh nghiệp 3
2. Quá trình hình thành và phát triển. 3
II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Đại Thanh 5
1. Cơ cấu bộ máy quản lý và quy trình công nghệ chủ yếu của Công ty TNHH Đại Thanh 5
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, quy trình hạch toán chung của Công ty TNHH Đại Thanh: 6
3. Những khó khăn thuận lợi cơ bản của công ty có ảnh hưởng tới công tác hạch toán: 7


PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 9
I. Kế toán lao động tiền lương 9
1. Đặc điểm quy trình hạch toán tiền lương 9
2. Tổ chức hạch toán chi tiết lao động tiền lương 9
3. Tổ chức hạch toán tổng hợp tiền lương tại công ty 9
4. Tính lương cho các bộ phận và cho toàn công ty 10
II. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 25
1. Quy trình tổ chức hạch toán tài sản cố định (TSCĐ) tại Công ty TNHH Đại Thanh 25
2. Cách tính nguyên giá TSCĐ tại công ty 25
3. Đặc điểm quy trình ghi sổ tổng hợp về kế toán TSCĐ 25
4. Tính khấu hao TSCĐ 32
III. Kế toán vật liệu - Công cụ dụng cụ (NVL_CCDC) 37
1. Các chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ: 37
2. Công tác ghi sổ kế toán chi tiết NVL_CCDC 38
3. Quy trình hạch toán NVL_CCDC 39
4. Phương pháp tính giá NVL-CCDC 40
IV.Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 49
1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Đại Thanh : 49
2. Quy trình hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất. 49
3. Các chi phí cấu thành nên sản phẩm gồm có: 50
4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 54
5. Kế toán tính giá thành 56


PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ 58


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Đại Thanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Đại Thanh sẽ giúp ích cho bạn.