Tên đề tài:
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỐ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU CHỊU LỬA CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔNLỜI MỞ ĐẦU


Nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước tạo động lực cho các doanh nghiệp có động lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, song cũng phải đư¬ơng đầu với bao khó khăn thử thách. Để tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh khốc liệt đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng cố gắng, thực hiện quản lý chặt chẽ, đồng bộ trong tất cả quy trình sản xuất, kinh doanh tạo hư¬ớng đi đúng cho mình. Hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu để thực hiện quản lý chặt chẽ vật tư, tiền vốn, . một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả.


Với sự giúp đỡ của các phòng ban trong xí nghiệp, đặc biệt là phòng kế toán. Sau một thời gian đi sâu tìm hiểu về thực trạng của xí nghiệp . Cùng với sự hướng dẫn của thầy: Phạm Thành Long. Em đã hoàn thành bài báo cáo tổng hợp của mình với những nội dung sau:


Phần I: Tổng quan về đặc kinh tế- kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt đông sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại xí nghiệp.
Phần III: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại xí nghiệp.

Do thời gian thực tập không dài với sự nhận thức còn hạn chế nên bài báo cáo này không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự giúp đỡ, góp ý kiến của thầy giáo, cô giáo, cùng các cô chú, anh chị trong xí nghiệp để báo cáo này của em thêm phong phú về lí luận và thiết thực với thực tế.
Em xin chân thành cảm ơn!


MỤC LỤC.

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ -KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU CHỊU LỬA.
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP
1.2 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP
1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ.
1.2.2 Nghành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm thị trường.
1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất- kinh doanh, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của xí nghiệp.
1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP
- Mô hình tổ chức bộ máy.
- Sơ đồ bộ máy.
- Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận trong xí nghiệp.
1.4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA XÍ NGHIỆP


PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU CHỊU LỬA.
2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP.
- Mô hình tổ chức.
- Sơ đồ tổ chức lao động kế toán và phần hành kế toán.
- Chức năng nhiệm vụ của từng người, từng phần hành và quan hệ tương tác.
2.2 TỔ CHỨC BỘ SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP.
2.2.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán.
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán.
2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán.
2.3 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ.
2.3.1 Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu
2.3.2 Tổ chức hạch toán tiền mặt.


PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU CHỊU LỬA.
3.1 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT.
3.2 ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ.


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại xí nghiệp vật liệu chịu lửa Công ty cổ phần Trúc Thôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại xí nghiệp vật liệu chịu lửa Công ty cổ phần Trúc Thôn sẽ giúp ích cho bạn.