TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt

Lời nói đầu
Trong công cuộc đổi mới của đất nước, trong nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề nào cũng ngày càng cạnh tranh quyết liệt. Mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp đều tự tìm cho mình một hướng đi, một chiến lược phát triển riêng. Xong cho dù áp dụng bất kỳ chiến lược nào thì hạch toán kế toán luôn là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế trong các công ty hoặc doanh nghiệp. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính nhà nước, mà còn vô cùng cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp.
Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của khoa, của trường giao, là một sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế quốc dân, tôi đã liên hệ và tiến hành thực tập nghiên cứu tình hình hoạt động tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt. Qua quá trình thực tập và nghiên cứu tôi nhận thấy trong chiến lược phát triển của công ty, hạch toán kế toán luôn là bộ phận được coi trọng và được đặt lên hàng đầu. Đồng thời việc thực tập, nghiên cứu đã giúp tôi hiểu rõ hơn về công tác kế toán thực tế tại công ty, áp dụng được các bài giảng trên lớp vào công việc và giúp tôi nhanh nhạy hơn trong việc tiếp xúc với số liệu trên sổ sách.
Kết cấu của báo cáo thực tập tổng hợp bao gồm hai phần chính:
- Phần 1 : Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt.
- Phần 2 : Một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt.
Do thời gian thực tập có hạn, điều kiện nghiên cứu chưa sâu, kiến thức của tôi còn hạn hẹp, chủ yếu dựa trên những số liệu, tài liệu thu thập được trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời qua quá trình tìm hiểu thực tế kết hợp với những kiến thức đã học, các loại sách, các bài giảng tại trường nên không thể tránh được sự thiếu sót và bất cập. Rất mong được sự giúp đỡ từ các thầy cô, từ khoa cũng như từ nhà trường để tôi có thể hoàn thành tốt bản báo cáo này.
Xin chân thành cám ơn thầy cô!

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, trong nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề nào cũng ngày càng cạnh tranh quyết liệt. Mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp đều tự tìm cho mình một hướng đi, một chiến lược phát triển riêng. Xong cho dù áp dụng bất kỳ chiến lược nào thì hạch toán kế toán luôn là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế trong các công ty hoặc doanh nghiệp. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính nhà nước, mà còn vô cùng cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp.
Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của khoa, của trường giao, là một sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế quốc dân, tôi đã liên hệ và tiến hành thực tập nghiên cứu tình hình hoạt động tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt. Qua quá trình thực tập và nghiên cứu tôi nhận thấy trong chiến lược phát triển của công ty, hạch toán kế toán luôn là bộ phận được coi trọng và được đặt lên hàng đầu. Đồng thời việc thực tập, nghiên cứu đã giúp tôi hiểu rõ hơn về công tác kế toán thực tế tại công ty, áp dụng được các bài giảng trên lớp vào công việc và giúp tôi nhanh nhạy hơn trong việc tiếp xúc với số liệu trên sổ sách.
Kết cấu của báo cáo thực tập tổng hợp bao gồm hai phần chính:
- Phần 1 : Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt.
- Phần 2 : Một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt.

Do thời gian thực tập có hạn, điều kiện nghiên cứu chưa sâu, kiến thức của tôi còn hạn hẹp, chủ yếu dựa trên những số liệu, tài liệu thu thập được trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời qua quá trình tìm hiểu thực tế kết hợp với những kiến thức đã học, các loại sách, các bài giảng tại trường nên không thể tránh được sự thiếu sót và bất cập. Rất mong được sự giúp đỡ từ các thầy cô, từ khoa cũng như từ nhà trường để tôi có thể hoàn thành tốt bản báo cáo này.
Xin chân thành cám ơn thầy cô!Xem Thêm: Một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt sẽ giúp ích cho bạn.