TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Phân tích công tác kế toán và hạch toán của công ty TNHH Vina quốc tế

LỜI NÓI ĐẦU

Kinh doanh dịch vụ vận tải là một trong những ngành có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó là cầu nối giữa các vùng kinh tế trong và ngoài nước . Đời sống của dân cư tăng lên nhu cầu đi lại tham quan du lịch, vận tải hành khách, hàng hoá ngày càng nhiều. Hệ thống tổ chức kinh doanh vận tải ở nước ta có nhiều biến chuyển theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ. Cùng với xu thế hội nhập hiện nay, yêu cầu quản lý kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi những thông tin đa dạng, theo những mức độ khác nhau để phục vụ cho quá trình quản lý kinh tế. Các nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp luôn luôn đứng trước các quyết định phải làm gì, làm như thế nào và liệu rằng kết quả đạt được có đúng với kế hoạch hay không. Những nhà quản lý thành công luôn có những quyết định đúng trên cơ sở thông tin có giá trị và kịp thời. Phần lớn những quyết định này dựa trên số liệu thông tin kế toán và sự phân tích các số liệu đó. Từ đó vai trò của kế toán ngày càng rõ nét trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Thông tin của kế toán không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong quá khứ mà còn phân tích và tổng hợp để đưa đến những quyết định kinh doanh trong tương lai.
Xuất phát từ yêu cầu bức thiết của nền kinh tế nhận thấy ngành dịch vụ vận tải là ngành có xu thế tăng trưởng và không thể thiếu trong nền kinh tế đã đưa tôi dẫn đến quyết định chọn chi nhánh công ty TNHH Vina quốc tế vận chuyển hoàng đế làm địa điểm thực tập tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, bài báo cáo được chia làm 2 phần.
Phần I : Tổng quan về công ty
phần II: Những đặc điểm về bộ máy kế toán và công tác hạc toán của công ty TNHH Vina quốc tế
Phần III : Ưu nhược điểm và một số ý kiến đề xuất


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 0
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 0
1.1) Quá trình hình thành và phát triển 1
1.2) Cơ cấu tổ chức của công ty 1
1.3) Đặc điểm kinh doanh của công ty 2
1.4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3
PHẦN II: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY 6
2.1) Bộ máy kế toán 6
2.2) Chứng từ hoá đơn sử dụng 6
2.3) Đặc điểm kế toán nguyên vật liệu 8
2.4. Đặc điểm kế toán tài sản cố định 12
2.4.1) Chi phí khấu hao phương tiện, khấu hao TSCĐ 12
2.4.2)Chi phí săm lốp 12
2.4.2) Chi phí sửa chữa phương tiện 13
2.5)Thực trạng kế toán chi phí nhân công trực tiếp 13
2.5.1) Đối với hình thức trả lương theo thời gian 14
2.5.2) Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm (theo từng chuyến vận tải) 14
2.6) Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 15
2.7.Thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại công ty 15
PHẦN III: ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 16
1) Ưu điểm 16
2) Những tồn tại cần khắc phục 17
2.1) Về xây dựng hệ thống định mức CPSX 17
2.2 Về công tác tổ chức phân tích và dự báo 17
3) Một số ý kiến đề xuất 18
3.1) Xây dựng hệ thống định mức chi phí phục vụ quản trị chi phí tại chi nhánh 18
3.2) Xây dựng hệ thống dự toán chi phí dịch vụ vận tải 18
KẾT LUẬN 21
Xem Thêm: Phân tích công tác kế toán và hạch toán của công ty TNHH Vina quốc tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích công tác kế toán và hạch toán của công ty TNHH Vina quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.