TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh gmg

TÓM TẮT ​

Con người ngày càng đòi hỏi cao đối với các sản phẩm phục vụ cho cuộc sống của mình. Cho nên để doanh nghiệp của mình có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trên thị trường các công ty đã không ngừng cải tiến cách thức kinh doanh, cải tiến sản phẩm như mẫu mã, bao bì, công dụng để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải gia tăng chi phí trong quá trình sản xuất nhưng giá cả không tăng thậm chí phải giảm giá để thu hút khách hàng. Vì vậy để đảm bảo lợi nhuận, thì công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của đơn vị cần phải tính toán chính xác, hợp lý và kịp thời. Do nhận thấy được tầm quan trọng của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nên tôi quyết định chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty TNHH GMG”.
Khóa luận gồm 5 chương:
- Chương 1 sẽ trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu mà đề tài sẽ hướng tới, nội dung nghiên cứu sẽ tương ứng với từng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, với phương pháp thu thập thông tin phù hợp với đề tài.
- Chương 2 trình bày những lý thuyết về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được dùng làm cơ sở lý luận cho đề tài, như lý thuyết về chi phí và các loại chi phí, giá thành và các loại giá thành, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, các phương pháp tính giá thành sản phẩm
- Chương 3 sẽ giới thiệu tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn GMG như giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức của công ty, tổ chức bộ máy kế toán, tình hình hoạt động trong thời gian qua, thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển trong thời gian sắp tới.
- Chương 4 trình bày thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty như công tác tiếp nhận nguyên liệu; đặc điểm, cách thức hạch toán các khoản chi phí sản xuất như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung; cách thức đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành gia công sản phẩm cá tra fillet đông lạnh.
- Chương 5 sẽ nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty, đồng thời đề ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng cho công ty.
Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh gmg
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh gmg sẽ giúp ích cho bạn.