TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hải Dương

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của nhà nước, theo định hướng XHCN như hiện nay, đòi hỏi các nhà Doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập tự chủ, từ đó mới có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh. Tuy vậy cơ hội luôn đồng nghĩa với thử thách và khó khăn. Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường phải chấp nhận cạnh tranh và tìm cho mình một phương án kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời các doanh nghiệp cũng phải có các chiến lược kinh doanh cụ thể, phải có chính sách đúng đắn và quản lý chặt chẽ mọi hoạt động kinh tế. Để thực hiện được điều đó, doanh nghiệp phải tiến hành một cách đồng bộ các yếu tố cũng như các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.
Kế toán là một trong những lĩnh vực quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Nó là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh doanh, nó có vai trò tích cực trong việc quản lý, tài liệu do kế toán cung cấp đã trở lên rất cần thiết không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp.
Công tác hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu được nhằm quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn một cách có hiệu quả. Nó cung cấp toàn bộ thông tin về diễn biến các hoạt động kế toán, tài chính phát sinh trong đơn vị, giúp cho các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định. Nó đảm bảo thu chi thanh toán đúng chế độ, sử dụng vật tư lao động định mức đúng ngân sách, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, cung cấp kịp thời và đầy đủ các số liệu và tài liệu trong việc điều hành SXKD trong đơn vị, lập và gửi các báo cáo tài chính lên cấp trên theo định kỳ.
Trong Doanh nghiệp sản xuất, kế toán NVL là một khâu quan trọng vì chi phí NVL chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong giá thành sản phẩm. Việc sử dụng NVL hợp lý sẽ làm giảm chi phí giá thành và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp, mà sản phẩm muốn cạnh tranh được (tiêu thụ được) thì sản phẩm đó phải có đầy đủ các yếu tố chất lượng, kiểu dáng và giá cả. Ngoài ra hạch toán NVL còn rất cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nó chỉ cho doanh nghiệp ưu, nhược điểm trong từng thời kỳ sản xuất để từ đó doanh nghiệp có hướng đi mới và hoàn thiện mình trong công việc.
Với kiến thức được trang bị trong thời gian học tập tại trường cùng với sự nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của NVL trong doanh nghiệp sản xuất em đã chọn đề tài: "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hải Dương.
’ để viết chuyên đề thực tập. Nội dung báo cáo gồm:
Phần I: Đặc điểm chung của công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hải Dương.
Phần II: Một số phần hành kế toán chủ yếu trong công ty.
Phần III: Nội dung thu hoạch của bản thân.

Em xin chân thành cám ơn thầy Lê Tuấn Cường và các cô chú trong phòng kế toán Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này.
Em xin chân thành cám ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1 2
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA 2
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NSTP XUẤT KHẨU HẢI DƯƠNG 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3
2. Nhiệm vụ,đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3
3. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động SXKD của Công ty: 3
4. Một số chỉ tiêu đạt đươc trong 2 năm(2006-2007) 3
5. Tổ chức bộ máy kế toán tài vụ của công ty. 3
PHẦN II 3
MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU Ở CÔNG TY 3
I-KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 3
1.Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 3
2.Các nôi dung trong kế toán vốn bằng tiền 3
2.1-Kế toán bằng tiền mặt bao gồm: 3
2.2- Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn: 3
2.3-Kế toán các khoản phải thu: 3
2.4-Kế toán các khoản tạm ứng trước. 3
3. Các tài khoản kế toán áp dụng: 3
II-Kế toán nguyên vật liêu,công cụ dụng cụ 3
1-Khái niệm về nguyên vật liệu,CCDC sử dụng ở công ty: 3
2-Chứng từ nhập,xuất kho NVL 3
3-Tài khoản kế toán sử dụng. 3
4-Kế toán chi tiế NVL,CCDC: 3
5- Kế toán tổng hợp NVL-CCDC: 3
III-Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3
1. Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3
PHẦN III: THU HOẠCH CỦA BẢN THÂN QUA ĐỢT THỰC TẬP. 3
KẾT LUẬN 3Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.