TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Công tác kế toán của công ty TNHH ô tô Hoàng Trà

LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện yêu cầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc thực hiện và báo cáo kết quả học tập, em cố gắng tìm kiếm một doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đó.
Là một sinh viên khoa kế toán lâu nay trong suốt quá trình học tập ở trường em đã được trang bị rất nhiều kiến thức về lý thuyết đặc biệt là kiến thức về kế toán. Cùng với sự dìu dắt và giúp đỡ của PGS.TS. Nguyễn Thị Lời, lần đầu tiên em bước vào một môi trường kinh doanh và thực tế đời sống kinh tế xã hội. Em rất băn khoăn làm thế nào để chọn được một doanh nghiệp thực tập vừa đáp ứng được yêu cầu của trường vừa phù hợp với trình độ của sinh viên sắp ra trường.
Chọn một doanh nghiệp tầm cỡ Nhà nước có lẽ đặt ra rất nhiều vấn đề đáng quan tâm và có nhiều điều bổ ích đối chiếu với những gì đã học ở trường. Nhưng em nghĩ rằng những doanh nghiệp như vậy có rất nhiều vấn đề vừa tầm suy nghĩ thì đã có không ít người đề cập đến rồi còn lại những vấn đề đáng quan tâm hơn thì bản thân là một sinh viên sắp ra trường chưa thể vươn tới quan sát và nhận định.
Chọn một doanh nghiệp có quy mô nhỏ hay kinh doanh một lĩnh vực vừa cụ thể nào đó thì việc thu được hiệu quả thực tập chưa cao chưa thể vận dụng hết những kiến thức đã được thầy cô trang bị cho ở trường.
Vì thế em chọn doanh nghiệp TNHH kinh doanh tổng hợp nhiều mặt hàng, ngành nghề khác nhau đó là: Công ty TNHH ô tô Hoàng Trà.
Để hoàn thành bản báo cáo thực tập này em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Lời cùng các cô chú trong công ty TNHH Hoàng Trà
Qua một tháng thực tập tại công ty em đã nghiên cứu và quan sát được đặc điểm hoạt động kinh doanh, quá trình hình thành và phát triển mô hình công tác kế toán của công ty. Em xin khái quát vào những mục cụ thể sau:
Phần I: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH ô tô Hoàng Trà
Phần II: Đặc điểm công tác kế toán của công ty TNHH ô tô Hoàng Trà
Phần III. Kết luận


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ 2
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH ô tô Hoàng Trà 2
1. Tên và địa chỉ của công ty 2
2. Ngành nghề kinh doanh của công ty 2
3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 2
4. Quá trình hình thành và phát triển 3
II. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh 7
1. Về lãnh đạo của công ty 7
2. Tổ chức bộ máy 7
PHẦN II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 11
1. Nhiệm vụ 11
2. Tổ chức bộ máy kế toán 11
II. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 12
2. Tổ chức hệ thống sổ sách 13
III. Đặc điểm quy trình kế toán trên một số phần hành kế toán cụ thể tại công ty TNHH Ô tô Hoàng Trà. 14
1. Kế toán lao động tiền lương 16
2. Kế toán TSCĐ 18
3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 20
3.1. Kế toán giá thành sản phẩm 20
3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 20
4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối kết quả kinh doanh 21
4.1. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 21
4.2. Kế toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 23
PHẦN III. KẾT LUẬN 24
1. Nhận xét chung về tình hình hoạt động kinh doanh 24
2. Nhận xét về quản lý 24
3. Nhận xét về bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty 24
4. Ý kiến đóng góp 25Xem Thêm: Công tác kế toán của công ty TNHH ô tô Hoàng Trà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán của công ty TNHH ô tô Hoàng Trà sẽ giúp ích cho bạn.