TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên

PHẦN TÓM TẮT ​

Hiện nay, nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng đang lâm vào tình trạng suy thoái và luôn có những biến động bất thường. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thử thách vô cùng to lớn. Có rất nhiều đơn vị kinh doanh đã rơi vào tình trạng phá sản do không còn khả năng để tiếp tục hoạt động. Trong giai đoạn này, hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được đặt lên hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. Để đạt được kết quả kinh doanh tốt, đòi hỏi nhà kinh doanh phải có những bước đi và chiến lược thật đúng đắn. Nhưng trước hết, chủ doanh nghiệp cần nắm vững tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị một cách chính xác. Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp thực hiện được điều đó. Nó cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết về hiện trạng kinh doanh của đơn vị, từ đó làm cơ sở để đánh giá, rút ra những mặt tích cực và tiêu cực tác động đến lợi nhuận, đồng thời định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Từ lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên”. Nội dung đề tài là tiến hành tập họp chi phí và doanh thu hợp lý của khách sạn để xác định lợi nhuận sau cùng; thông qua các thủ tục phân tích tìm ra những nhân tố ảnh hưởng, làm biến động đến tình hình chi phí doanh thu và lợi nhuận tại đơn vị. Đồng thời, đề tài cũng phản ánh được hiệu quả kinh doanh của khách sạn Long Xuyên trong giai đoạn 2007 – 2009.
Nội dung đề tài gồm 5 chương:
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh
Chương 3: Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần du lịch An Giang – Khách sạn Long Xuyên.
Chương 4: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên
Chương 5: Nhận xét – Giải pháp – Kiến nghị
Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên sẽ giúp ích cho bạn.