TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Đại Hồng Tín

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 4
PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HỒNG TÍN 7
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HỒNG TÍN 7
1.1.1. Khái quát chung 7
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 7
1.1.3. Kết quả kinh doanh và đóng góp vào ngân sách nhà nước của Cty TNHH XD TM & DV Đại Hồng Tín 9
1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY 10
1.2.1. Chức năng 10
1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 10
1.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 10
1.3.1. Loại hình kinh doanh và các loại hàng hóa, dịch vụ chủ yếu mà Công ty đang kinh doanh 10
1.3.2. Thị trường đầu vào, đầu ra của Công ty 10
1.3.3. Vốn kinh doanh của Công ty 10
1.3.4. Đặc điểm các nguồn lực chủ yếu của Công ty 11
1.4. ĐĂC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 12
1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty 12
1.4.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 14
1.5. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 15
1.5.1. Mô hình tổ chức kế toán tại Công ty 15
1.5.2. Bộ máy kế toán của Công ty 16
1.5.3. Hình thức kế toán mà Công ty đang áp dụng 17
1.5.4. Chính sách kế toán tại Công ty 18
PHẦN II THỰC HÀNH VỀ GHI SỔ KẾ TOÁN 19
2.1. TRÌNH TỰ GHI SỔ CỦA CÔNG TY 19
2.1.1. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI, TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU 19
2.1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty 19
2.1.1.2. Phân loại 19
2.1.1.3. Tính giá nguyên vật liệu 19
2.1.2. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 21
2.1.2.1. Quy trình, phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 21
2.1.2.2. Kế toán tăng nguyên vật liệu 23
2.1.2.3. Kế toán giảm nguyên vật liệu 27
2.1.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU 33
2.2. TỔ CHỨC SỔ VÀ GHI CHÉP VÀO SỔ THEO CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI 38
2.2.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 38
2.2.1.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 38
2.2.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 39
2.2.1.3. Tổ chức ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung 40
2.2.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 43
2.2.2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 43
2.2.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 43
2.2.2.3. Tổ chức ghi sổ theo hình thức kế toán “Nhật ký-Sổ cái” 45
PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY VÀ CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI 47
3.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 47
3.2. NHẬN XÉT HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÀ CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI 49
3.2.1. Hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” công ty đang áp dụng 49
3.2.2. Hình thức Nhật ký chung 50
3.2.3. Hình thức Nhật ký-Sổ cái 51
KẾT LUẬN 52
PHỤ LỤC 53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương pháp sản xuất phù hợp và phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lý. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh. Do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đáp ứng và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với chất lượng ngày càng cao, giá thành hạ. Đó chính là mục đích chung của tất cả các doanh nghiệp sản xuất nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Nắm bắt được thời thế trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhu cầu cơ sở hạ tầng, đô thị hóa ngày càng cao, ngành xây dựng cơ bản luôn luôn không ngừng phấn đấu để góp phần phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua đầu tư xây dựng cơ bản còn thực hiện tràn lan, thiếu tập trung, công trình dở dang làm thất thoát kinh phí lớn và việc đó đã được dần dần khắc phục cho đến ngày nay. Trong tình hình đó việc đầu tư vốn phải được tăng cường quản lý chặt chẽ trong ngành xây dựng là một điều hết sức cấp bách hiện nay.
Để thực hiện được điều đó, vấn đề đầu tiên là cần phải hoạch toán đầy đủ, rõ ràng, chính xác vật liệu trong quá trình sản xuất vật chất. Vì đây là yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất, nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi nhuận, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp buộc phải quan tâm đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đó cũng là biệp pháp đúng đắn nhất để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tiết kiệm được chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Nhận thức được vai trò của kế toán một cách rõ ràng, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu trong quá trình quản lý chi phí của doanh nghiệp, việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu một cách khoa học hợp lý có ý nghĩa thực tiễn rất cao trong việc nâng cao chất lượng quản lý và khả năng sử dụng vật liệu một cách có hiêu quả.
Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng trên, qua thực tế thời gian kiến tập tại Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín, em đã chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín” để làm báo cáo thực tập tổng hợp.
Nội dung gồm 3 phần:
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HỒNG TÍN
PHẦN II: THỰC HÀNH VỀ GHI SỔ KẾ TOÁN
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI
Do hạn chế về thời gian, về kiến thức lý luận và thực tiễn nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những sai sót, vì vậy em kính mong nhận được ý kiến đóng góp của ban lãnh đạo Cty, quý thầy cô để bài báo cáo này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô Đỗ Huyền Trang cùng các anh chị phòng kế toán đã chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời gian kiến tập này.
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2010
Sinh viên thực hiện

Mai Vũ Đình Long
Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Đại Hồng Tín
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Đại Hồng Tín sẽ giúp ích cho bạn.