Tên đề tài:
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Hoàng Nguyễn
LỜI MỞ ĐẦU


Lao động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các chế độ chính sách của nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động, được thể hiện cụ thể bằng luật lao động,chế độ tiền lương, chế độ BHXH BHYT KPCĐ.


Tiền lương có tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động ,chi phí nhân công chiếm ty trongj tương đối lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tiền lương là thù lao lao đông thể hiện hao phí đã bỏ ra cả bằng trí và lực của ngườilao động nay được lấy lại dưới hình thức thu nhập. Đối ới doanh nghịêp về việc thanh toán tiền lương cho công nhân viên mang một ý nghĩa rất quan trọng nó đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày của người lao động .Ngoài việc thực hiện các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo lương của doanh nghiệp vừa thực hiện đúng chế độ lại vừa thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống sức khoẻ của người lao dộng mỗi khi họ ốm đau ,tai nạn hay tử tuất Chính những khoản lương thưởng ,phụ cấp kịp thời đúng lúc và sự quan tâm của doanh nghiệp là sợi dây gắn chặt hơn người lao động với doanh nghiệp .Nhận thức được vấn đề này các doanh nghiệp đã không ngừng nghiên cứu để xây dựng lên các phương pháp tính lương cho phù hợp với doanh nghiệp của mình.Bên cạnh đó công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương luôn được coi trọng vì tiền lương cũng là một bộ phận cấu thành lên giá trị sản phẩm.Việc tính toán chi phí nhân công vào giá thành của sản phẩm nhiều hay ít cũng ảnh hưởng đến giá thành cao hay thấp .Vì vậy doanh nghiệp phẳitng cường công tác quản lý lao động , công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người lao động ,đồng thời tạo điều kiện tăng năng xuất lao động,tiết kiệm chi phí nhân công đẩy mạnh hoạt động sản xuất hạ giá thành sản phẩm . Trong điều kiện nền kinh tế thị trường đầy năng động cạnh tranh gay gắt chỉ có chỗ đứng cho doanh nghiệp làm ăn hiệu quả biết tiết kiệm chi phí biết hài hoà lợi ich của người lao động với lợi ích của doanh nghiệp.


Thấy được tầm quan trọng của tiền lương cũng như công tác quản lý và hạch toán tiền lương đối với hoạt động sản xuất của dongnghiệp nên em đã chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương “qua đợt thực tập tại Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Hoàng Nguyễn".


Đề tài này đã giúp em hiểu rõ hơn vè thực tiễn công tác kế toán tièn lương và các khoản trích theo lương ở công ty .Song do nhạn thức nghiên cứu còn hạn chế và thời gian thực tập tương đối ngắn lên trong quá trình nghiên cứu ,xem xét em không tránh được những thiếu sót .Em rất mong nhận được sự góp ý bổ xung
của thầy cô giáo cùng toàn bộ nhân viên công ty để bài viết này đầy đủ hoàn thiện hơn .

Nội dung của báo cáo bao gồm :
Chương 1: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương 2: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo HoàngNguyễn
Chương 3:Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Hoàng Nguyễ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Hoàng Nguyễ sẽ giúp ích cho bạn.