Tên đề tài:
KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG VĨ

Lời mở đầu


Trong điều kiện về kinh tế – xã hội nước ta hiện nay, Doanh nghiệp nào cũng muốn tồn tại thì không phải lúc nào cũng duy trì mãi một chỗ đứng của mình mà phải xác định được vị trí thực tại và đặc biệt phải xác định được mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn. Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ như bao công ty khác cũng vậy. Nó cho ta thấy được sự đánh giá chính xác chất lượng công tác của đơn vị trên toàn bộ quá trình kinh doanh cũng như trong từng khâu, từng giai đoạn, từng hoạt động của nó, cần phải tiến hành phân chia các họat động kinh doanh thành các giai đoạn khác nhau.
Từ đó kế toán sẽ vận dụng tổng hợp các phương pháp chứng từ đối ứng tài khoản, tính giá và tổng hợp – cân đối kế toán để hạch toán từng quá trình.


Tuy nhiên sự canh tranh gay gắt của môi trường kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trường . Vì vậy Công ty luôn tự mình đổi mới cách thức kinh doanh và hoàn thiện công tác kế toán nhằm mục tiêu đạt được doanh thu cao và giá thành hạ .Vậy nên , em mạnh dạn chọn đề tài “ Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ ” . Quá trình tiêu thụ là một giai đoạn rất quan trọng đối với các doanh nghiệp thương mại nói chung và Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Hùng Vĩ nói riêng bởi đây là khâu cuối cùng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Bởi vậy, công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ luôn được ban giám đốc quan tâm và từng bước hoàn thiện.

Chuyên đề ngoài phần lời mở đầu , phần kết luận gồm 3 phần chính :
Phần 1 : Những đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật của Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ
Phần 2 : Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Hùng Vĩ
Phần 3 : Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ


MỤC LỤC


Lời mở đầu 1
Phần 1: Những Đặc Điểm Kinh Tế - Kỹ Thuật Của Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Thương Mại Hùng Vĩ 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty 3
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 5
1.3. Đặc điểm Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 6
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 8
1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty . 9
1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty . 9
1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán . 10
1.5.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán tai Công ty . 11
1.5.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán ở Công ty . 11
1.5.5. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán . 13


Phần 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ 14
2.1. Đặc điểm hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 14
2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 15
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ 15
2.2.2. Kế toán Doanh thu bán hàng 26
2.2.3. Kế toán thanh toán với khách hàng 28
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 29
2.3. Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty 30
2.3.1. Kế toán chi phí mua hàng 30
2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 30
2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 36
2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 45


Phần 3: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ 51
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 51
3.1.1. Ưu điểm 51
3.1.2. Tồn tại 52
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 53
Kết luận 55


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mạ sẽ giúp ích cho bạn.