Tên đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA MEGASTAR


LỜI NÓI ĐẦU


Ngày nay, kinh tế nước ta phát triển theo con đường trở thành một nền kinh tế thị trường không còn là một nền kinh tế tập trung bao cấp nữa. Đặc biệt là việc chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2006 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đây là một cơ hội đối với kinh tế nước ta nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt hơn đòi hỏi các công ty phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm chi phí Do việc mở rộng giao lưu với kinh tế thế giới nên kinh tế trong nước cũng chịu sự ảnh hưởng chịu sự tác động từ những bất ổn, những biến động của kinh tế thế giới nhiều hơn. Vì vậy các công ty cũng cần phải dự phòng biện pháp để đương đầu với những biến động xấu.


Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar là một công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyên kinh doanh các sản phẩm kim khí sắt thép. Công ty được thành lập từ năm 2001, qua quá trình hoạt động công ty ngày càng lớn mạnh, lợi nhuận hàng năm tăng nhanh. Cùng với sự đi lên của công ty, công tác kế toán ở công ty ngày càng được hoàn thiện hơn, thực tập ở công ty em sẽ có cơ hội làm quen với công việc thực tế và học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán. Đối với một đơn vị kinh doanh thương mại thì công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ giữ một vai trò quan trọng. Thông tin kế toán góp phần không nhỏ cho các nhà quản trị ra quyết định kịp thời. Qua một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar, được tiếp cận với công tác kế toán tại đây em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

Ngoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề gồm 2 chương:
Chương I: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar
Chương II: Đánh giá và một số kiến nghị về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU 4


CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA MEGASTAR 6
1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 6
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 6
1.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 9
1.1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh 14
1.1.4. Tổ chức công tác hạch toán kế toán 15
1.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 15
1.1.4.2. Tổ chức công tác kế toán 18
1.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 24
1.2.1. Phương thức tiêu thụ hàng hóa và phương thức thanh toán 24
1.2.1.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa 24
1.2.1.2. Các phương thức thanh toán 26
1.2.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng và quy trình hạch toán 26
1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 28
1.2.4. Kế toán doanh thu 40
1.2.5. Kế toán thanh toán với khách hàng 46
1.2.6. Kế toán thuế GTGT 52
1.2.7. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh 59
1.2.7.1. Kế toán chi phí bán hàng 59
1.2.7.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 61
1.2.8. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 64


CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA MEGASTAR 69
2.1. Đánh giá về phần hành kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 69
2.1.1. Ưu điểm 69
2.1.2. Nhược điểm 71
2.2. Một số kiến nghị về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 73
2.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 73
2.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa 73
2.2.3. Một số hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 74
2.2.3.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 74
2.2.3.2. Về việc khai thác hiệu quả của phần mềm kế toán 74
2.2.3.3. Về việc hạch toán chi phí mua hàng 75
2.2.3.4. Về việc hạch toán chiết khấu thương mại 76
2.2.3.5. Về việc xác định giá vốn hàng xuất kho 76
2.2.3.6. Về phương thức tiêu thụ 77
2.2.3.7. Về hệ thống báo cáo quản trị 77
2.2.3.8. Về việc nâng cao chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên 77
2.2.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 78
KẾT LUẬN 79


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần Tập đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần Tập đ sẽ giúp ích cho bạn.