Tên đề tài:
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Quốc Minh
LỜI MỞ ĐẦU


Tiêu thụ hàng hoá luôn là mối quan tâm hàng đầu trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại. Trước đây, trong nền kinh tế tập trung bao cấp, khi Nhà nước tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc tiêu thụ hàng hoá phụ thuộc vào các kế hoạch, chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, khi mà sự cạnh tranh trên thị trường trở nên gay gắt và khốc liệt, việc sản xuất cái gì, cho ai, sản xuất như thế nào là các câu hỏi mà doanh nghiệp cần phải có câu trả lời rõ ràng. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải hướng về thị trường, phục vụ cho những nhu cầu của thị trường. Mặt khác, lợi nhuận là mục tiêu sống còn, là lý do tồn tại và là động lực phát triển cho mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, khâu tiêu thụ hàng hoá là khâu quan trọng, nó là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là giai đoạn chuyển đổi hàng hoá thành tiền, thu hồi vốn và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp nói chung và tại đơn vị thực tập nói riêng, do đó sau 7 tuần thực tập chuyên đề, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Quốc Minh” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình

Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Quốc Minh
Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Quốc Minh
Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Quốc Minh

Do thời gian nghiên cứu chưa nhiều và kiến thức của mình có hạn, mà kinh nghiệm thực tế chưa có nhiều, nên dù đã cố gắng trong quá trình nghiên cứu, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý tận tình của cô Kế toán trưởng, các anh chị trong phòng kế toán công ty, các thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô Kế toán trưởng, các anh chị trong phòng Tài chính – Kế toán của công ty TNHH Quốc Minh và cô Phạm Thị Thuỷ đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUỐC MINH 3
1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển .
1.2/ Đặc điểm hoạt động kinh doanh .
1.3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .
1.4/ Đặc điểm tổ chức kế toán.
1.4.1/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .


Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC MINH.
2.1/ Hàng hoá và quá trình tiêu thụ hàng hoá tại công ty 18
2.1.1/ Đặc điểm hàng hoá kinh doanh và thị trường tiêu thụ .18
2.1.2/ Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán .19
2.1.3/ Các chính sách kinh doanh .
2.1.4/ Chứng từ sử dụng trong quá trình tiêu thụ hàng hóa và quy trình ghi sổ của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tại công ty.
2.2/ Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.1/ Phương pháp tính giá hàng xuất bán.
2.2.2/ Tài khoản, sổ sách sử dụng .
2.2.3/ Quy trình kế toán .
2.3/ Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá


Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC MINH .
3.1/ Nhận xét về kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty .
3.2/ Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Quốc Minh.
3.2.1/ Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá .60
3.2.2/ Nguyên tắc hoàn thiện
3.2.3/ Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Quốc Minh.
3.2.3.1/ Đứng trên góc độ kế toán quản trị
3.2.3.2/ Đứng trên góc độ kế toán tài chính
3.2.4/ Điều kiện thực hiện
3.2.4.1/ Về phía Nhà nước.
3.2.4.2/ Về phía doanh nghiệp
KẾT LUẬN .


MỤC LỤC THAM KHẢO.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Quốc Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Quốc Minh sẽ giúp ích cho bạn.