Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HẠN NGẠCH TỚI THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
LỜI NÓI ĐẦU


Trong nền kinh tế thị trường ngày nay có rất nhiều biến động, nhất là trong các hoạt động diễn ra trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vì thế việc đặt kế hoạch hàng năm cho hoạt động xuất nhập khẩu ở nước ta được Bộ Thương mại trực tiếp quản lý và điều chỉnh cho phù hợp. Để quản lý được hoạt động xuất nhập khẩu tốt Nhà nước có rất nhiều các công cụ để điều chỉnh như thuế, hạn ngạch, các hàng rào thương mại phi thuế quan khác. Thế nhưng thực tế thì các công cụ này được Nhà nước sử dụng như thế nào để đem lại hiệu quả một cách tốt nhất lại là một vấn đề hết sức nan giải hiện nay. Một trong những công cụ mà Nhà nước dùng để điều chỉnh các hoạt động xuất nhập khẩu đó là hạn ngạch. Bài viết sau đây của em xin đóng góp một số ý kiến nhỏ bé góp phần vào việc nghiên cứu tác động của hạn ngạch tới thương mại, dịch vụ. Đây là một đề tài khó nên đề án của em không tránh khỏi nhiều sai sót nên mong các thầy cô giáo chỉ bảo thêm để đề án của em có thể hoàn thiện được một cách tốt nhất.


Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn của em với thầy giáo Đặng Đình Đào và cô giáo Ngô Thị Mỹ Hạnh, nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cô và thầy mà đề án của được hoàn thành.


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 3
PHẦN I 4
Phần cơ sở lý luận 4
I. Hạn ngạch nhập khẩu (Import quota). 4
1. Khái niệm. 4
2. Nhà nước áp dụng biện pháp quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch chủ yếu là nhằm một số mục đích. 5
3. Các mặt hàng được cấp hạn ngạch nhập khẩu. 7
4. So sánh tác động của hạn ngạch nhập khẩu và thuế quan tới thương mại, dịch vụ. 8
II. Hạn ngạch xuất khẩu (export quota). 19
1. Khái niệm. 19
2. Mục đích của Nhà nước khi áp dụng hạn ngạch xuất khẩu. 20
3. Hạn chế xuất khẩu tự nguyện (Voluntary Export Restraints-ver). 21
III. Các loại hạn ngạch khác. 23
IV. Các hàng rào thương mại phi thuế quan khác. 23
V. Những quy định việc xuất nhập khẩu hàng hoá quản lý bằng hạn ngạch. 25
1. Căn cứ để xác định danh mục, số lượng(hoặc trị giá) của mặt hàng xuất nhập khẩu quản lý bằng hạn ngạch. 25
2.Thủ tục ấn định hạn ngạch. 26
3. Nguyên tắc và thủ tục phân bố hạn ngạch. 26
4. Quản lý Nhà nước về hạn ngạch và nghĩa vụ của cả doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch. 27


PHẦN II 28
Thực trạng và giải pháp trong phân bổ hạn ngạch. 28
I. Thực trạng của việc phân bổ hạn ngạch ở nước ta. 28
1. Hạn ngạch nhập khẩu. 28
2. Hạn ngạch xuất khẩu. 32
II. Kinh nghiệm áp dụng, sử dụng hạn ngạch ở các nước. 42
III. Những kiến nghị ,biện pháp sử dụng có hiệu quả hạn ngạch. 46
1. Những quy định chung. 46
2. Trình tự thực hiện. 47
3. Quy trình thực hiện đấu thầu. 48
4. Tiêu chuẩn xét thầu. 49
5. Trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp trúng thầu. 49
KẾT LUẬN 52


TÀI LIỆU THAM KHẢO 53


Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của hạn ngạch tới thương mại, dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của hạn ngạch tới thương mại, dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.