Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại các NHTM Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

Trong 14 năm qua, hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên so với ngành kiểm toán ở nhiều nước trên thế giới thì ngành kiểm toán Việt Nam còn khá mới mẻ, mới ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, do vậy, không thể tránh khỏi những hạn chế và vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán luôn được quan tâm hàng đầu.
Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi một quá trình, thực hiện từng bước theo từng giai đoạn, trong đó có sự kết hợp của ngân hàng , công ty kiểm toán độc lập và các ban ngành liên quan. Bởi ngân hàng là một chủ thể đặc biệt trong nền kinh tế, nắm giữ một khối lượng lớn tài sản của nền kinh tế. Hoạt động ngân hàng rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường kinh tế, chính trị, xã hội. Đòi hỏi hoạt động kiểm toán ngân hàng cũng phải thích ứng với sự nhạy cảm đó của ngân hàng .
Với những nhận thức như trên, em đã quyết định chọn đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Khóa luận xuất phát từ việc nghiên cứu các nhân tố thuộc ngân hàng , công ty kiểm toán độc lập và một số nhân tố khác có ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân của thực trạng các nhân tố này để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục các thực trạng đó nhằm đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán độc lậo tại các NHTM Việt Nam.
PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Khóa luận chỉ đi sâu nghiên cứu những nhân tố cơ bản nhất thuộc ngân hàng và công ty kiểm toán độc lập có ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán. Do hạn chế thời gian nghiên cứu, khóa luận chủ yếu dựa vào những thực tế thu thập được qua thời gian thực tập kiểm toán tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Do hạn chế về thời gian nghiên cứu, về kiến thức thực tế của người viết nên khóa luận còn nhiều hạn chế. Mà nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập các NHTM Việt Nam là tất yếu phải thực hiện và đòi hỏi được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn và său sắc hơn. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía các thầy, các cô và các chuyên gia trong ngành để em có thể đưa ra những ý kiến xác đáng hơn về chất lượng cũng như nững giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán.
Em xin chân thành cảm ơn CPA. Võ Tấn Hoàng Văn đẫ hướng dẫn em thực hiện khóa luận này. Em xin được cảm ơn các thầy cô giáo thuộc khoa Kế toán – Kiểm toán ngân hàng tận tình chỉ bảo trong quá trình học tập của em tại trường cũng như trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.

Sinh viên: Đinh Dạ Quỳnh
Lớp : 4021, Khoa: Ngân hàng
Học viện ngân hàng


Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.