Kế toán tổng hợp tại xí nghiệp vậtt ư và chế tạo bình áp lực
LỜI NÓI ĐẦU
Thế giới đang bước sang thế kỷ 21, kỷ nguyên của chi thức đòi hỏi con người phải có một trình độ nhất định nhằn theo kịp với xu hướng phát triển chung của nhân loại. Đất nước ta là một đất nước đang phát triển đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực trẻ có đủ trình đô để đáp ứng yêu cầu đó. Đối với chúng em là một học sinh trung học kinh tế, em luôn chuẩn bị tốt nhất cho mình về lý luận cũng như thực hành. Điều đó được thể hiện trong báo cáo thực tập tốt nghiệp này tại xí nghiệp kinh doanh vật tư & chế tạo bình áp lực. Báo cáo này là kết quả sau hai năm rèn luyện và học tập tại Trường trung học kinh tế – Bộ công nghiệp. Hy vọng rằng báo cáo này đã mô tả được các nghiệp vụ chuyên môn về kế toán .
Tuy nhiên trong báo cáo không tránh khỏi những sai sót rất mong nhận được sự chỉ bảo giúp đỡ, góp ý tận tìmh của các thầy cô giáo nhằm hoàn thiện hơn nội dung của báo cáo này.
Có được sự thành công này đó là do sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn và sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong ban lãnh đạo xí nghiệp kinh doanh vật tư và chế tạo bình áp lực.
Báo cáo gồm các phần cơ bản sau :
Phần I : Giới thiệu chung về xí nghiệp kinh doanh vật tư & chế tạo bình áp lực
Phần II : Nghiệp vụ chuyên môn về kế toán
Mục 1: Tiền lương và các khoản trích theo lương.
Mục 2: Vật liệu
Mục 3: Tài sản cố định
Mục 4: Giá thành
Phần III: Những nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán (***********
**)


PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP

1)ĐẶC ĐIỂM CHUNG
xí nghiệp kinh doanh vật tư & chế tạo bình áp lực tiền thân là xí nghiệp thu hồi vật tư ứ đọng thuộc công ty vật tư .Xí nghiệp được thành lập năm 1974 theo quyết định số 909 ĐT-QLKT ngày 04 tháng 06 năm 1974
Trải qua nhiều biến cố của thị trường xí nghiệp luôn thay đổi tên cũng như nhiệm vụ của mình cho đến ngày 30 tháng 06 năm 1993 Bộ trưởng bộ năng lượng(Bộ công nghiệp) có quyết định số 467 NL/TCCB-LĐ chính thức đặt tên là xí nghiệp kinh doanh vật tư & chế tạo bình áp lực
-Trụ sở tại Yên Viên Gia Lâm để phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.
-Trải qua 10 năm trưởng thành xí nghiệp không ngừng lớn mạnh trở thành ngành không thể thiếuđược trong nền kinh tế quốc dân cung cáp cho xã hội những thiết bị áp lực:
- Bình sinh khí AXETYLEN(C2H2) .
- Kinh doanh cung ứng vật tư.
- Sửa chữa phục hồi thiết bị.
- Sản xuất kinh doanh than, vật liệu xây dựng.
- Sản xuát sửa chữa bình áp lực.
Từ những năm của thập kỷ 90 xí nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh của nền kinh tế thị trưòng . Nay xí nghiệp không ngừng lớn mạnh, có được điều này đó là do sự tận tâm, nhạy bén nắm bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội của ban lãnh lãnh đạo xí nghiệp không ngừng đổi mới trang thiết bị, chủ động tìm kiếm bạn hàng, thị trường tiêu thụ
Trong thời gian qua xí nghiệp luôn đặt mục tiêu uy tín và chất lượng lên hàng đầu, nhằm khẳng định vị thế vững cắc của mình trên thị trường nội địa đem lại niềm tin cho khách hàng . Đóng góp nguồn ngân sách đáng kể cho nhà nước, tạo công ăn việc làm, thu nhập nhập cao cho người lao động.
2) TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ.
Dựa vào đặc diểm tình hình, quy mô sản xuất, chức năng, nhiệ vụ của xí nghiệp thì tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp như sau:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN

a) Giám đốc: là người đứng đầu xí nghiệp và quyết định mọi nhiệm vụ sản xuất cũng như hoạt động của xí nghiệp, chịu trách nhiệm trước cấp trên và nhà nước về toàn bộ những quyết định chỉ đạo hoạt động ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của xí nghiệp.
b) Phó giám đốc: chịu trách nhiệm trước giám đốc và nhà nước có trách nhiệm điều hành giám sát về mặt kỹ thuật của xí nghiệp.
c) Phòng tổ chức hành chính:
- Đưa ra cơ cấu bộ máy toàn xí nghiệp.
- Đào tạo nguồn nhân lực , có giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tay nghề của công nhân viên.
- Giải quyết các chế độ hợp động lao động, điều phối lao động thi hành các chính sách thi đua khen thưởng.
- Ban hành các đơn giá, định mức lao động giả quyết thanh toán lương và các khoản BHXH.
- Quản lý các công việc như văn thư đánh máy, nhà khách, bảo vệ, ăn ca, nhà trẻ, y tế, quân sự.
d) Phòng kế hoạch vật tư:
-Xây dựng các kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, kinh doanh cho tháng, quý, năm, dự toán giá thành, tiếp thị bán hàng, cung ứng vật tư phục vụ sản xuất.
- Xây dựng kế hoạch trung và dài hạn.
e) Phòng kế toán tài chính .
- thống kê vật tư, tính toán và tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, lập kế hoạch tài chính tham mưu cho giám đốc về việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh hợp lý.
f) Phòng kinh doanh:
-Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.
-Kinh doanh các mặt hàng trong danh mục hàng hoá đã đăng ký.
g) Phòng kỹ thuật:
- Thiết kế các mặt hàng.
- Theo dõi cơ điện an toàn lao động, kiểm tra chất lượng.
h) Đội sản xuất kinh doanh than:
Chuyên sản xuất và kinh doanh than tổ ong.
i) Xưởng sửa chữa:
Nhận sửa chữa các thiết bị áp lực và các loại phương tiện như ôtô, máy xúc.
j) Xưởng cơ khí áp lực:


Xem Thêm: Kế toán tổng hợp tại xí nghiệp vậtt ư và chế tạo bình áp lực
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tổng hợp tại xí nghiệp vậtt ư và chế tạo bình áp lực sẽ giúp ích cho bạn.