Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu htụ tại Công ty cổ phần Bình Lục
LỜI MỞ ĐẦU


Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập tự chủ. Hoạt động của các doanh nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và tính phức tạp của nó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh cụ thể, phải có chính sách đúng đắn và quản lý chặt chẽ mọi hoạt động kinh tế. Trong những lĩnh vực quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp thì kế toán đóng một vai trò quan trọng.

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần thúc đẩy và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Trong thời kỳ này hoạt động kinh doanh thương mại được mở rộng, phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó đã góp phần tích cực vào hoạt động sản xuất trong nước cả về mặt số lượng lẫn chất lượng hàng hoá , mở rộng quan hệ buôn bán trong và ngoài nước.

Bất kể một doanh nghiệp nào ngay từ khi mới thành lập đều xác định được mục tiêu lợi nhuận cao nhất với chi phí bỏ ra là thấp nhất. Vì thế doanh nghiệp luôn phát huy ưu thế của mình, không ngừng nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả kinh doanh , làm chủ dược thị trường và giá cả. Để thực hiện tốt mục tiêu đặt ra thì công tác kế toán nói chung và công tác hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ phải được thực hiện tốt vai trò của mình.

Công tác kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Nó phản ánh, giám đốc tình hình biến động của hàng hoá và quá trình tiêu thụ của hàng hoá , phát hiện những mặt hàng có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng như tình hình tiêu thụ hàng hoá và công nợ để từ đó tham mưu cho lãnh đạo các doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời.

Cùng với các loại hình doanh nghiệp khác và các Công ty khác, Công ty cổ phần dược Bình Lục cũng có một phần quan trọng trong kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tuy mới thành lập nhưng đã biết nắm bắt được nhu cầu thị trường, biết phát huy những ưu thế của mình vì thế đã và đang đứng vững trên thị trường góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước đi theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Để có được thành công bước đầu đó, bên cạnh những chính sách và phương hướng đặt ra thì công tác kế toán hàng hoá được xem là một bộ phận không thể thiếu được trong toàn bộ công tác quản lý điều hành chung của Công ty.

Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình tiêu thụ hàng hoá và được sự hướng dẫn tận tình cuả thày giáo Trần Đức Hùng, ban lãnh đạo và cán bộ phòng kế toán Công ty em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài “Kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược Bình Lục” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Nội dung của chuyên đề ngoài Lời mở đầu và Kết luận, gồm 3 chương sau:

Chương I: Lý luận chung về kế toán hàng hoá , tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại .
Chương II: Thực tế công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty cổ phần dược Bình Lục.
Chương III: Một số ý kiến nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần dược Bình Lục.Xem Thêm: Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu htụ tại Công ty cổ phần Bình Lục
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu htụ tại Công ty cổ phần Bình Lục sẽ giúp ích cho bạn.