Tên đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦM SIMCO SÔNG ĐÀ

LỜI MỞ ĐẦU 5


Từ khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường đã đem lại cho đất nước ta một nền kinh tế đang trên đà phát triển và tăng trưởng. Với sự mở cửa của nền kinh tế như hiện nay đã tạo cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, quan hệ thị trường với các quy luật khắt khe ngày càng chi phối mạnh mẽ đến các mặt của đời sống KT-XH, đến các hoạt động của các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường phải quan tâm đến nhiều vấn đề như: nghiên cứu thị trường, tổ chức sản xuất kinh doanh, quảng cáo, xúc tiến bán hàng, và đặc biệt là quản lý kinh tế tài chính trong doanh nghiệp.
Trong quản lý kinh tế tài chính, kế toán là một bộ phận quan trọng. Nó giữ vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo cung cấp thông tin cần thiết cho việc điều hành và quản lý các doanh nghiệp, cũng như quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước.


Kế toán tiền lương là một khâu quan trọng trong việc tổ chức công tác kế toán. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động để tái sản xuất sức lao động và là đòn bẩy để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hạch toán tiền lương chính xác sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy việc nghiên cứu công tác tổ chức kế toán tiền lương là điều cần thiết nhằm tìm ra những mặt tiêu cực, những vấn đề chưa hợp lý để từ đó có những biện pháp khắc phục giúp doanh nghiệp vững mạnh hơn trên con đường kinh doanh của mình.


Sau một thời gian nghiên cứu và khảo sát chung tai Công ty cổ phần Simcô Sông Đà. Với mục đích nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về kế toán tiền lương, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simcô Sông Đà”. Tuy đề tài này không phải là mới mẻ nhưng với những kiến thức được học tập ở Trường và những hiểu biết thực tế sau khi nghiên cứu và khảo sát chung, em mong muốn có thể góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương hiện nay.


Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà, dù đã vận dụng hết những kiến thức mà các Thầy Cô đã truyền đạt và cố gắng bám sát với thực tế thông qua sự hỗ trợ của các Cô Chú trong Ban Giám đốc cũng như Phòng Tài chính – Kế toán nhưng vì thời gian có hạn nên bài viết của em sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót, chưa được chặt chẽ và phản ánh hết tình hình thực tế tại Công ty. Vì vậy, em mong các Cô Chú trong Ban Giám đốc, các anh chị trong Phòng Tài chính- Kế toán của Công ty và các Thầy Cô trong Khoa Kế toán của Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội, và đặc biệt là Cô giáo trực tiếp hướng dẫn em viết Đề tài này Th.S: Nguyễn Thị Hồng Thuý xem xét, góp ý và bổ sung thêm cho bài viết của em. Em tin rằng những ý kiến đóng góp bổ sung quý báu ấy sẽ giúp cho Đề tài của em được hoàn thiện hơn, phong phú hơn và hơn hết là có thể bám sát với thực tế hơn.


CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ 7
I. Các vấn đề chung về lao động: 7
1. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh: 7
1.1. Khái niệm tiền lương: 7
1.2. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh: 7
2. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: 7
2.1. Phân loại lao động theo thời gian lao động: 7
2.2. Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất: 8
2.3. Phân loại lao động theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh: 8
3. Ý nghĩa, tác dụng của công tác tổ chức lao động, quản lý lao động: 8
4. Các chỉ tiêu về lao động 9
II. Các vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương. 10
1. Các khái niệm: 10
1.1. Khái niệm tiền lương. 10
1.2. Ý nghĩa của tiền lương. 11
2. Các khoản trích theo lương. 11
2.1 Quỹ bảo hiểm xã hội: 11
2.2. Quỹ BHYT 12
2.3. Kinh Phí Công Đoàn 12
III. Các hình thức trả lương của doanh nghiệp 12
1. Hình thức trả lương theo thời gian. 12
1.1. Khái niệm hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động 12
1.2. Các hình thức tiền lương thời gian và phương pháp tính lương 13
2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 14
2.1. Phương pháp xác định định mức lao đông và đơn giá tiền lương sản phẩm. 14
2.2. Các phương pháp trả lương cho sản phẩm. 14
3. Hình thức tiền lương khoán 15
IV. Khái niệm quỹ lương, nội dung quỹ tiền lương và phân loại quỹ tiền lương. 15
1. Khái niệm quỹ tiền lương. 15
2. Nội dung quỹ tiền lương. 15
V. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 16
VI. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 17
1. Chứng từ sử dụng: 17
2. Tài khoản sử dụng: 17
3. Nội dung và kết cấu TK 334: 17
4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương: 21


CHƯƠNG II: THỰC TRANG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ 23
I. Khái quát về Công ty cổ phần simco sông đà 23
1. Sự hình thành của công ty: 23
2. Chức năng và nhịêm vụ của Công ty 23
3. Tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty: 24
4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà 27
5. Các hình thức trả lương tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà 31
II. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần simco sông đà 31
1. Vận dụng TK kế toán tại Công ty: 31


CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ 45
I. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty cổ phần simco sông đà 45
II. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Simco Sông Đà: 45
KẾT LUẬN 49


TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simcô Sông Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simcô Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.