Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN
LỜI MỞ ĐẦU


Cùng với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của nghành công nghệ thông tin nền kinh tế cũng có những thay đổi mới.Giờ đây cạnh tranh trong nền kinh tế không chỉ còn riêng cạnh tranh về mẫu mã,chất lượng mà còn là cả thông tin và thời gian.Và điều này ta có thể thấy rõ trong quá trình phát triển của nghành quảng cáo và truyền thông.


Chính thức xuất hiện tại Việt Nam chỉ vài năm gần đây nhưng hoạt động quảng cáo và truyền thông ở Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò thông tin,cầu nối giữa nhà cung cấp với những người quan tâm,sử dụng và những thông điệp xã hội tới cộng đồng.Từ đó hứa hẹn khả năng phát triển mạnh và thu được doanh thu lớn trong nghành.Vậy yêu cầu hoạt động và tổ chức kế toán như thế nào?nó khác gì với các công ty sản xuất và các công ty thương mại?Xuất phát từ mong muốn tìm hiểu về hoạt động quảng cáo và truyền thông cũng như việc ứng dụng những kiến thức tài chính kế toán đã học được về mặt lí thuyết vào thực tiễn em đã xin kiến tập kế toán tại “công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông Nguyễn”


Qua một tháng tìm hiểu thực tiễn tại công ty dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Nguyễn Hữu Đồng cùng các cán bộ phòng tài chính kế toán của công ty em đã hoàn thành bản báo cáo của mình.Tuy nhiên do thời gian,trình độ và kinh nghiệm có giới hạn nên dù đã cố gắng rất nhiều nhưng báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót.Em rất mong nhận được sự giúp đỡ,chỉ bảo của thầy Nguyễn Hữu Đồng và các cán bộ phòng tài chính kế toán của công ty để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!

Vế kết cấu báo cáo gồm 3phần (ngoài lời mở đầu và kết luận):
Phần I:Tổng quan về công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông Nguyễn.
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông Nguyễn.
Phần III: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông Nguyễn.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN 3
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông Nguyễn 3
1.1.1 Giới thiệu chung về công ty 3
1.1.2 Nhiệm vụ của công ty 3
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh 5
1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy công ty 6
1.4.1 Đặc điểm bộ máy 6
1.4.2 Chức năng,nhiệm vụ 6
1.5 Khái quát tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Quảng cáo&Truyền thông Nguyễn 7


PHẦN II:TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 10
2.1 Bộ máy kế toán của công ty: 10
2.1.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kế toán 10
2.1.2.Phân công lao động kế toán 10
2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ và chính sách kế toán. 11
2.2.1 Chính sách kế toán chung 11
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 13
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 15
2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 19
2.2.4.1 Hình thức sổ 19
2.2.4.2 Trình tự ghi sổ 20
2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 22
2.3. Đặc điểm một số phần hành kế toán cchủ yếu 23
2.3.1 Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền 23
2.3.1.1. Tài khoản sử dụng: 23
2.3.1.2 Chứng từ và lưu chuyển chứng từ 24
2.3.1.3 Quy trình ghi sổ phần hành kế toán vốn bằng tiền 29
2.3.2 Đặc điểm kế toán tài sản cố định 30
2.3.2.1 Tài khoản sử dụng 30
2.3.2.2 Chứng từ sử dụng và cách luân chuyển chứng từ: 30
2.3.2.3 Quy trình ghi sổ phần hành kế toán TSCĐ 33
2.3.3 Đặc điểm kế toán hàng tồn kho 34
2.3.3.1 Tài khoản sử dụng 34
2.3.3.2 Chứng từ và cách luân chuyển chứng từ 34
2.3.3.3 Quy trình ghi sổ phần hành hàng tồn kho 38
2.3.4 Đặc điểm phần hành kế toán lương và các khoản trích theo lương 38
2.3.4.1 Đặc điểm về lao động và tổ chức quản lý lao động tại công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông Nguyễn 38
2.3.4.2 Hình thức trả lương tại công ty TNHH Quảng cáo& Truyển thông Nguyễn 39
2.3.4.3 Quỹ tiền lương của công ty: 42
2.3.4.4 Hình thức thưởng của công ty 42
2.3.4.5 Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 43


PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 53
KẾT LUẬN 56


Xem Thêm: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông Nguyễn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông Nguyễn sẽ giúp ích cho bạn.