Tên đề tài:
Tìm hiểu và hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cơ điện Minh QuangLời nói đầu


Xây dựng là ngành sản xuất vật chất góp phần tạo nên cơ sở vất chất kỹ thuật của nền kinh tế. Hoạt động xây dựng là hoạt động hình thành nền năng lực sản xuất cho các ngành, các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Nói một cách cụ thể hơn sản xuất xây dựng bao gồm các hoạt động: xây dựng mới, mở rộng, khôi phục, cải tạo lại, hiện đại hoá các công trình hiện có thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân (như công trình giao thông, thuỷ lợi, các khu công nghiệp, các công trình quốc phòng, các công trình dân dụng khác). Bên cạnh đó, ngành xây dựng còn tạo ra một khối lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, tiêu thụ hàng triệu tấn vật liệu xây dựng, góp phần kích thích quan hệ cung cầu trên thị trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.


Trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, các doanh nghiệp xây dựng đang có sự chuyển biến trong phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý để phù hợp với xu thế mới, nhằm hoạt động có hiệu quả. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện xây dựng cơ bản trải qua nhiều giai đoạn, thời gian thi công kéo dài, địa bàn trải rộng. Để giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp cần tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là quản lý kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm. Qua đó, đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình học tập tại trường và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu và hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang”, nhằm hiểu sâu hơn công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, đồng thời mạnh dạn đề xuất một số ý kiến mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. Cấu trúc của chuyên đề gồm ba chương:

Chương 1
: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang.
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang.

Em xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của CVC Tạ Ích Khiêm, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban giám đốc công ty, sự chỉ bảo tận tình của các chị phòng Kế toán Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.
Vì kiến thức và thời gian có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, Ban giám đốc công ty và các chị phòng Kế toán Công ty Cổ phần Cơ điện Minh Quang để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.


MỤC LỤC
Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty cổ phần cơ điện Minh Quang.
1.1 Đặc điểm sản phẩm của Công ty cổ phần cơ điện Minh Quang 8
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần cơ điện Minh Quang
1.3.Quản lý chi phí sản xuất của Công ty cổ phần cơ điện Minh Quang 18


Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ điện Minh Quang
2.1.Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện Minh Quang 20
2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 32
2.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 39
2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 46
2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí toàn công ty 53
2.2.Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp 57
2.2.1. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ 57
2.2.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 58


Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ điện Minh Quang 60
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ điện Minh Quang 60
3.1.1. Ưu điểm 60
3.1.2. Hạn chế 61
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 61
3.1.3.1: Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ điện Minh Quang 61
3.1.3.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 62
3.1.3.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 63
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ điện Minh Quang 63
3.2.1. Về hạch toán ban đầu 63
3.2.2. Về trình tự hạch toán 64
3.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 64
3.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 65
3.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 65
3.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 65
3.2.2.5. Hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp 66


Kết luận 67


Xem Thêm: Tìm hiểu và hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu và hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công sẽ giúp ích cho bạn.