Tên đề tài:
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán BH & XĐKQKD tại cty TNHH DV Misa Plus
LỜI NÓI ĐẦU

Sự cần thiết của đề tài


Trong nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp việc tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp được thực hiện theo kế hoạch từ trên giao xuống và được bù đắp nếu làm ăn kém hiệu quả và thua lỗ. Do vậy, các doanh nghiệp không cần phải nỗ lực tìm hiểu thị trường, không vận dụng hết nội lực của mình để tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp.


Bước sang nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là tất yếu và hoàn toàn bình đẳng đối với các thành phần kinh tế trên thị trường. Các doanh nghiệp không thể ngồi bất vận chờ đợi kế hoạch từ cấp trên mà tự bản thân các doanh nghiệp phải tự thân vận động, tự tìm kiếm thị trường để làm sao đưa được nhiều hàng hóa đến với người tiêu dùng càng tốt. Nếu như trước đây "trăm người bán, vạn người mua", thì ngày nay "hàng trăm người bán mới có một người mua", thị trường là một thách thức lớn lao đối với mỗi doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng hóa. Do vậy, để có thể đứng vững trên thị trường thì các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác tiêu thụ hàng hóa, có các chiến lược kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường cạnh tranh khốc liệt, đưa ra những quyết định kịp thời khi có cơ hội, huy động các nguồn lực hiện có và tiềm lực để có thể tối đa được hiệu quả kinh doanh. Để làm chủ và kiểm soát được hoạt động này một cách đầy đủ thì không thể không sử dụng và thực hiện công cụ này đó là công tác hạch toán kế toán.


Trong nền kinh tế toàn cầu, cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ cấu kinh tế, góp phần tích cực vào tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế- tài chính. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế- tài chính, có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với chức năng là một công cụ quản lý kinh tế- tài chính, kế toán là một bộ phận gắn liền với hoạt động kinh tế, vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với hoạt động tài chính Nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với hoạt động tài chính của mọi doanh nghiệp và các tổ chức. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và trong các doanh nghiệp. Qua quá trình học tập ở trường, qua thời gian thực tập và tiếp cận tình hình thực tế quá trình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus, cùng với sự giúp đỡ của cán bộ phòng kế toán của Công ty và Cô giáo Lâm Thị Ngọc đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.


Lời núi đầu


Chương I: Một số lý luận chung về kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả kinh doanh tại DNTM
Một số khỏi niệm cơ bản liờn quan đến bỏn hàng và xỏc định kết quả kinh doanh
Các khái niệm liên quan đến bán hàng
Các khái niệm liên quan đến hoạt động tài chính
Các khái niệm liên quan đến chi phí kinh doanh
Các khái niệm liên quan đến hoạt động khác
Kết quả kinh doanh
Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Kế toán hoạt động bán hàng
Kế toán hoạt động tài chính
Kế toán các khoản chi phí kinh doanh
Kế toán hoạt động khác
Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Nội dung

Mẫu biểu


Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus
Đặc điểm chung của Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus
Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus
Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus
Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus
Thực tế công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus
Kế toán giá vốn hàng bán
Kế toán doanh thu bán hàng
Kế toán các khoản giảm trừ
Kế toán chi phí bán hàng
Kế toán chi phí QLDN
Kế toán xác định kết quả kinh doanh


Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán BH & XĐKQKD tại cty TNHH DV Misa Plus
Nhận xét và đánh giá tình hình quản lý và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus
Ưu điểm
Nhược điểm
Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
Về sự cần thiết
Yêu cầu cơ bản cần đạt được
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác QL và công tác kế toán BH & XĐKQKD tại cty TNHH DV Misa Plus
Về tổ chức quản lý
Về tổ chức bộ máy kế toán
Về tổ chức công tác kế toán
Kết luận


Xem Thêm: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bảo hiểm & XĐKQKD tại công ty TNHH DV Misa Plus
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bảo hiểm & XĐKQKD tại công ty TNHH DV Misa Plus sẽ giúp ích cho bạn.