Tên đề tài:
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST
LỜI NÓI ĐẦU


Trong những năm gần đây nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước với những chính sách đổi mới nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Trong đó ngành xây dựng cơ bản là một ngành mũi nhọn tạo ra tài sản cố định (TSCĐ) cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) còn biểu hiện tràn lan thiếu tập trung, công trình dở dang, nhiều lãng phí lớn, thất thoát vốn .cần được khắc phục. Trong tình hình đó việc cải tiến cơ cấu đầu tư, tăng cường quản lý chặt chẽ trong ngành xây lắp để nâng cao hiệu quả kinh tế đối với XDCB trở thành yêu cầu cấp thiết.


Hiện nay trong các nghành nghề kinh tế thì kế toán đóng một vai trò trọng yếu đối với hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh và nó đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế - xã hội loài người. Từ những thời kỳ đầu con người đã biết sử dụng những khái niệm sơ khai và một số yếu tố cơ bản của kế toán để ghi chép lại các nghiệp vụ kinh tế bằng những phương tiện thô sơ, đơn giản mà ngày nay chúng ta vẫn còn đang sử dụng cho nên kế toán thực sự là một khoa học, một công cụ không thể thiếu được để quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế, tế bào của nền kinh tế quốc dân nơi trực tiếp tiến hành các hoạt đông sản xuất kinh doanh để sản xuất sản phẩm cung cấp các loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.


Nhận thức được những vấn đề này sau khi đã kết thúc khoá học, thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, sau một thời gian thực tập, tìm hiểu tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST, em đã quyết định chọn đề tài "Kế toán Tài sản cố đinh” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.


MỤC LỤC

CHƯƠNG I
CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
I. Vị trí của TSCĐ và hạch toán TSCĐ hữu hình
1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của TSCĐ hữu hình
2. Phân loại TSCĐ
3. Nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ
4.Nguyên giá TSCĐ hữu hình
II. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.Hao mòn và khấu hao TSCĐ HH
4. Hạch toán sữa chữa TSCĐ


CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST
I. Giời thiệu chung về công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST 14
1. Lịch sử hình thành và phát triển
2. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành và bộ máy kế toán trong công ty.
3. Công tác tổ chức hạch toán kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
II. Thực trạng tình hình tài sản cố định tại công
1. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng
2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ
3.Hạch toán khấu hao tài sản cố định


CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DUNGTST
I. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty
1. Ưu điểm
2. Nhược điểm
II. Phương hướng hoàn thiện hạch toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty Cổ phần Xây dựng DUNGTST


Xem Thêm: Kế toán Tài sản cố đinh tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán Tài sản cố đinh tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST sẽ giúp ích cho bạn.