Tên đề tài:
NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THỜI TRANG QUỐC TẾ IDF
LỜI MỞ ĐẦU


Khi cuộc sống càng hiện đại thời trang càng đóng vai trò quan trọng và cần thiết hơn. Ngoài chức năng bảo vệ và giữ ấm cho cơ thể trang phục còn giúp cho người mặc cảm thấy tự tin và hấp dẫn hơn trước mắt người đối diện. Sự tự tin sẽ giúp họ thành công trong mọi lĩnh vực. Trang phục còn khẳng định cá tính và đẳng cấp của người mặc. Từ xa xưa con người đã biết sử dụng trang phục để phân định giai cấp của mình trong xã hội. Quan lại và giới quí tộc thì mặc gấm vóc lụa là được thêu ren cầu kì còn dân thường ăn mặc đơn giản , ít màu sắc, đường nét .


Ở Việt Nam,thời trang cũng chỉ thực sự được biết đến trong những năm gần đây nhưng nhu cầu về thời trang càng ngày càng phát triển.Cả nam giới và phụ nữ đều có nhu cầu làm đẹp và trang phục đã đáp ứng được nhu cầu đó.
Qua quá trình học tập tại trường và làm việc thực tế tại công ty CP Thiết kế thời trang quốc tế IDF em đã viết báo cáo thực tập của mình.Bài viết báo cáo của em chỉ là những vấn đề cơ bản nhát về tình hình kinh tế tại công ty trong thời gian gần đây.

Báo cáo của em gồm 3 phần:
PHẦN 1: Tổng quan chung về công ty CP Thiết kế thời trang quốc tế IDF.
PHẦN 2: Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán trong công ty.
PHẦN 3: Nhận xét chung về công tác kế toán ở Công ty CP Thiết kế thời trang quốc tế IDF.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THỜI TRANG QUỒC TẾ IDF


CHƯƠNG II: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ
2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện Kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF
2.2 Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF
2.3 Đánh giá kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết kế thời trang IDF
2.3.1. Những u điểm5
2.3.2 Những tồn tại:
2.4.2. Phơng hớng nâng cao hiệu quả sử dụng hiệu quả TSCĐ tại Công ty


CHƯƠNG III: NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ
1.Đặc Điểm
2.Khó Khăn:
3.Thuận Lợi:
KẾT LUẬN
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Nhận xét chung về công tác kế toán ở Công ty CP Thiết kế thời trang quốc tế IDF
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhận xét chung về công tác kế toán ở Công ty CP Thiết kế thời trang quốc tế IDF sẽ giúp ích cho bạn.