Tên đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁU SẮC MÀU

LỜI MỞ ĐẦU


Từ năm 1986 Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã và đang phát triển hội nhập cùng với nền kinh tế khu vực và thế giới góp phần giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong kinh doanh. Nhà nước đã không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý nền kinh tế vĩ mô và vi mô, đặc biêt là chính sách kinh tế mới giữ một vị trí quan trọng trong việc quản lý và điều hành kiểm soát kinh tế bằng pháp luật. Trong đó phải kể đến sự đổi mới về cơ chế quản lý, nguyên tắc quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, Đây là những nhân tố thúc đẩy quá trình sản xuất trong nước.


Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Để tồn tại và phát triển trong môi trường đó thì mỗi doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. Một trong những vấn đề mà hiện nay các doanh nghiệp quan tâm là tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, phấn đấu tăng lợi nhuận. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đặc biệt quan trọng giúp cho các nhà quản lý biết được chi phí và giá thành của từng hoạt động, từng loại sản phẩm cũng như toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức về chi phí tiết kiệm hay lãng phí và đề ra biện pháp hữu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Vì vậy đây là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.


Công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu là một công ty Cổ phần hoạt động với quy mô trung bình. Vì vậy, trong quá trình sản xuất kinh doanh công ty rất quan tâm đến việc xây dựng và tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, coi đây là vấn đề căn bản, gắn chặt với hiệu quả hoạt động của công ty.


Từ ý nghĩa khoa học và thực tiễn trên, trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS.Phạm Quang và các cán bộ phòng kế toán công ty em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu ”.
Việc nghiên cứu đề tài này sẽ tạo điều kiện để em đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế công tác kế toán nói chung và công tác hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng, qua đó giúp em có thể nâng cao và hệ thống hoá lại những vấn đề cơ bản trong công tác kế toán cả lý luận lẫn thực tiễn.

Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề này bao gồm những chương sau:
Chương 1: Đặc điểm sản phẩm (dịch vụ), tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu.
Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu.

Do thời gian thực tập và nhận thức của bản thân em còn nhiều hạn chế nên những vấn đề nêu ra trong chuyên đề này không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành, bổ sung ý kiến và sửa chữa những thiếu sót của các thầy cô, đặc biệt là PGS.TS. Phạm Quang cùng các cán bộ phòng kế toán công ty để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC


Lời mở đầu
Chương 1: Đặc điểm sản phẩm (dịch vụ), tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu
1.1. Đặc điểm sản phẩm (hoặc dịch vụ) của công ty
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm (dịch vụ) của công ty 6
1.2.1. Quy trình công nghệ
1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất
1.3. Quản lý chi phí sản xuất của công ty


Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu
2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu .10
2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.1.1.1. Nội dung
2.1.1.2. Tài khoản sử dụng
2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết
2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.1.2.1. Nội dung
2.1.2.2. Tài khoản sử dụng
2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết
2.1.2.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.1.3.1. Nội dung
2.1.3.2. Tài khoản sử dụng
2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết
2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp
2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang
2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty
2.2.2. Quy trình tính giá thành


Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm 6
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
3.3. Điều kiện thực hiện
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
Nhận xét của đơn vị thực tập


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Sáu Sắc Màu sẽ giúp ích cho bạn.