Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xu


  Tên đề tài:
  Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH SX – XNK Thiên Hoàng
  LỜI NÓI ĐẦU


  Ngày nay, khi nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề hiệu quả kinh tế luôn được các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Đây là sự so sánh giữa toàn bộ chi phí bỏ ra và kết quả thu lại được. Muốn làm được điều này đòi hỏi mỗi chúng ta phải có tri thức trong hoạt động sản xuất và quản lý.


  Tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó góp phần to lớn đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khâu tiêu thụ hàng hoá của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp gắn liền với thị trường, luôn luôn vận động và phát triển theo sự biến động phức tạp của các doanh nghiệp.


  Chính vì vậy, công tác tiêu thụ hàng hoá luôn luôn được nghiên cứu, tìm tòi, bổ xung để được hoàn thiện hơn cả về lý luận lẫn thực tiễn, nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả của kinh doanh, hiệu năng quản lý.
  Trong những năm gần đây, thị trường nước ngoài là một vấn đề nổi trội, vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp. Từ khi thực hiện chính sách mở cửa Việt Nam đã thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác thương mại với nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, hàng hoá của các nước cũng được nhập khẩu vào Việt Nam với khối lượng khá lớn nên công tác tiêu thụ hàng hoá càng cần được hoàn thiện hơn. Để tồn tại và phát triển trên thị trường, ngoài việc cung cấp cho thị trường một khối lượng sản phẩm nhất định với chất lượng cao, chủng loại mẫu mã phù hợp, các doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá.


  Xây dựng tổ chức công tác hạch toán kế toán khoa học hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết định chỉ đạo, điều hành kinh doanh có hiệu quả. Công tác kế toán nói chung, hạch toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng ở các doanh nghiệp đã được hoàn thiện dần song mới chỉ đáp ứng được yêu cầu quản lý ở các doanh nghiệp với mức độ còn hạn chế. Bởi vậy, bổ sung và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung, hạch toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp.


  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH SX – XNK Thiên Hoàng em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu lý luận của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty. Hoạt động tiêu thụ hàng hoá của công ty rất đa dạng và phong phú, cùng với số vốn kiến thức học được trên ghế nhà trường em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH SX – XNK Thiên Hoàng”.
  Vì thời gian thực tập ngắn và bản thân còn bị hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ đạo chân tình của cô giáo để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
  Để làm được đề tài này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, Trần Thị Dung và phòng kế toán công ty.

  Nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương:
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH SX – XNK Thiên Hoàng”
  Chương III: Một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH SX – XNK Thiên Hoàng.


  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU 3
  CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 5
  1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 5
  1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 5
  1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hàng hoá 5
  1.2.2. Vị trí, ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 6
  1.2.3. Các yêu cầu quản lý tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 7
  1.2.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong quản lý việc tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 9
  1.3. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 11
  1.3.1. Quy trình thực hiện tiêu thụ hàng hoá và các phương thức tiêu thụ hàng hoá. 11
  1.3.2. Các phương pháp xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ 15
  1.3.3. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên 18
  1.3.4 . Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23
  1.3.5. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 25
  1.4. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 27
  1.4.1.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 27
  1.4.1.1. Hạch toán chi phí bán hàng 27
  1.4.1.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 29
  1.4.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 30
  1.4.2.1. Tài khoản sử dụng 30
  1.4.2.2. Trình tự hạch toán 31
  1.5. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG 32
  1.5.1. Tổ chức lựa chọn và vận dụng hình thức kế toán 32
  1.5.2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung 33
  1.5.3. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Sổ cái 34
  1.5.4. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 35
  1.5.5. Hình thức sổ Nhật ký chứng từ 36
  1.5.6. Hỡnh thức kế toỏn trờn mỏy vi tớnh 37
  1.5.6.1.Đặc trưng cơ bản của Hỡnh thức kế toỏn trờn mỏy vi tớnh 37
  1.5.6.2 .Trỡnh tự ghi sổ kế toỏn theo Hỡnh thức kế toỏn trờn mỏy vi tính 38


  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 40
  2.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 40
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH SX – XNK Thiên Hoàng 40
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý của công ty, chức năng và quyền hạn 41
  2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý 41
  2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 42
  2.1.3 .Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 43
  2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 47
  2.2.1. Những vấn đề chung về hạch toán kế toán tại công ty 47
  2.2.2.Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty 47
  2.2.2.1.Sơ đồ bộ máy kế toán: 47
  2.2.2.2. Chức năng, quyền hạn của các bộ phận kế toán: 47
  2.2.2.3. Chế độ , chính sách kế toán mà công ty áp dung: 49
  2.2.3. Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty: 49
  2.3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 52
  2.3.1.Quản lý tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 52
  2.3.2.Các hình thức tiêu thụ doanh nghiệp đang áp dụng 53
  2.3.3.Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 54
  2.4 HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 76
  2.4.1.Hạch toán các khoản chi phí cho kinh doanh 76


  CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 92
  3.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU TẠI CÔNG TY TNHH SX – XNK THIÊN HOÀNG 92
  3.1.1. Nhận xét chung 92
  3.1.1.1.Ưu điểm và một số tồn tại cần khắc phục 93
  3.1.1.2 Một số tồn tại cần khắc phục 94
  3.2 .Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH sx- xnk thiên hoàng 95
  KẾT LUẬN 98


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status