Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2
  I. Sự ra đời và phát triển của Công ty Kim Khí Miền Trung. 2
  1. Sự ra đời của công ty. 2
  2. Quá trình phát triển của công ty. 2
  II.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Kim Khí Miền Trung. 2
  1. Chức năng của công ty. 2
  2. Nhiệm vụ. 2
  III. Tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán tại công ty. 3
  1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 3
  1.1. Sơ đồ. 3
  1.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận. 3
  2.Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 4
  2.1.Tố chức bộ máy kế toán. 4
  2.2. Hình thức sổ kế toán. 5
  IV. Những thuận lợi và khó khăn của công ty Kim Khí Miền Trung. 6
  1. Thuận lợi 6
  2. Khó khăn. 6
  V. Kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty Kim Khí Miền Trung. 6
  1. Biểu mẫu. 6
  PHẦN HAI NỘI DUNG BÁO CÁO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG- PHẢI TRẢ NGƯƠI BÁN TẠI CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG 8
  I. Những vấn đề lí luận chung. 8
  1. khái niệm 8
  2.Đặc điểm 8
  3. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán công nợ mua và bán. 8
  II. Tổ chức chứng từ kế toán. 9
  1. Các chứng từ chủ yếu (có mẫu kèm theo ở phần phụ lục) 9
  2. Ý kiến về các chứng từ. 10
  III. Tổ chức hạch toán trên tài khoản kế toán. 10
  1. Các tài khoản chủ yếu công ty sử dụng. 10
  2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể phát sinh tại công ty. 11
  2.1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng. 11
  2.2.Hạch toán các khoản phải trả người bán. 14
  III. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 18
  1.Các loại sổ của công ty Kim Khí Miền Trung áp dụng. 18
  1.1. Sổ chi tiết 18
  1.2. Sổ tổng hợp. 18
  2. Giới thiệu phương pháp ghi sổ. 18
  3. Sơ đồ hạch toán trên sổ. 20

  PHẦN III ĐÁNH GÍA CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 21
  I. Báo cáo tài chính. 21
  II. Tính toán cac chỉ tiêu và phân tích. 21
  1. Kết cấu vốn kinh doanh. 21
  1.1. Vốn lưu động. 21
  1.2. Vốn cố định. 21
  2.Kết cấu nguồn vốn. 22
  2.1.Kết cấu nợ phải trả. 22
  2.2.Nguồn vốn chủ sở hữu. 22
  3. Hiệu quả về sử dụng vốn. 22
  3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 22
  3.2. Tỷ suất lơi nhuận trên vốn. 23
  PHẦN IV NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT. 24
  I. Đối với đợn vị thực tập. 24
  1. Về công tác hạch toán. 24
  2. Về công tác quản lý. 24
  II. Đối với nhà trường. 24
  KẾT LUẬN 26


  Xem Thêm: Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status