Kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty 76 BQP
Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh và khốc liệt của nền kinh tế thị trường thì mỗi chủ doanh nghiệp phải liên tục học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi và sử dụng một cách triệt để các công cụ quản lý kinh tế.
Hạch toán kế toán với chức năng phản ánh và giám đốc các mặt của hoạt động kinh tế, tài chính là công cụ quản lý kinh tế quan trọng của mỗi doanh nghiệp .
Các doanh nghiệp cần phải cố gắng tiết kiệm chi phí , giá thành sản phẩm hợp lý, phấn đấu tăng lợi nhuận, chính vì vậy mà kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò hết sức quan trọng trong công tác hạch toán ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng tác động tới chính sách giá bán, kết quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Các doanh nghiệp nếu biết tiết kiệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm phù hợp mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm thì uy tín của doanh nghiệp ngày càng được khẳng định.
Qua thời gian thực tập tại Công ty 76 Bộ Quốc Phòng, với nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý tài chính tại công ty; Vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề 5 với đề tài : " Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 76 Bộ Quốc Phòng
Chuyên đề tốt nghiệp này được hoàn thành với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cô giáo Trần Thanh Huyền và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ kế toán thuộc phòng tài vụ của Công ty 76 Bộ Quốc Phòng. Cháu xin cảm ơn bác Nghĩa em cảm ơn chị vui đă giúp đỡ em rất nhiều trong việc hoàn thành chuyên đế này
Tuy nhiên, do chuyên đề có phạm vi tương đối hẹp trong khi vấn đề hạch toán kế toán , quản lý tài chính có quy mô rộng lớn và khả năng bản thân còn hạn chế nên chuyên đề này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót.
Vì vậy, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu đó !!! .

PHẦN THỨ NHẤT
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất kinh doanh :
Trong ngành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khi tiến hành công việc này thường căn cứ vào đặc điểm tổ chức nghiên cứu trong đó bao gồm yếu tố chi phí và giá thành.
- Về mặt chi phí : Đặc điểm tổ chức trong doanh nghiệp có thể là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất hay từng giai đoạn công nghệ riêng biệt, từng phân xưởng, tổ đội sản xuất.
- Về mặt giá thành : Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, `doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp để tính giá thành cho từng loại sản phẩm sản xuất hoàn thành mà ở đây sản phẩm sản xuất ra có thể là đơn chiếc, hàng loạt, hay khối lượng lớn.
1.2. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản chủ yếu:
1.2.1.Khái niệm chi phí sản xuất:
Quá trình sản xuất kinh doanh trong các DN là quá trình DN khai thác sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn để sản xuất kinh doanh sản phẩm lao vụ, dịch vụ. Đó là quá trình doanh nghiệp bỏ ra các chi phí về lao động sống như : chi phí tiền lương, tiền công, tiền trích BHXH gắn với việc sử dụng lao động, chi phí về lao động vật hoá để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ có những chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất mới được tính vào chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp , để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất được tập hợp theo từng kỳ, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ.
1.2.2.Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu :
1.2.2.1.Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế:
Căn cứ vào nguồn gốc, tính chất kinh tế của chi phí sản xuất để sắp xếp những chi phí có chung tính chất kinh tế ( nguồn gốc kinh tế ban đầu giống nhau ) vào 1 loại chi phí , không phân biệt chi phí đó phát sinh ở đâu và dùng vào mục đích gì. Toàn bộ chi phí sx chia thành các yêú tố chi phí sau :
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu gồm : toàn bộ giá trị các nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản, công cụ, dụng cụ mà doanh nghiệp đã sử dụng cho hoạt động sx.
- Chi phí nhân công : Là toàn bộ số tiền lương, tiền công phải trả, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân và nhân viên hoạt động sx trong DN.
- Chi phí khấu hao TSCĐ : là toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ sử dụng cho sx của DN.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài : là toàn bộ chi phí mà DN phải trả về các dịch vụ mua từ bên ngoài như : tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại phục vụ cho hđ sx kd của doanh nghiệp .
- Chi phí bằng tiền : là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh ngoài 4 yếu tố trên.
Tác dụng của cách phân loại này : quản lý chi phí sx, phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sx, đồng thời là căn cứ để lập báo cáo chi phí sx theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính , cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sx, lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quỹ lương, tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau, cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân.
1.2.2.2.Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế chi phí :
Căn cứ vào công dụng của chi phí trong sx để chia ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục chỉ bao gồm những chi phí có cùng mục đích và công dụng, không phân biệt nội dung kinh tế của chi phí . Theo cách phân loại này chi phí sx được chia thành các khoản mục chi phí sau :


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 76 BQP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 76 BQP sẽ giúp ích cho bạn.