Kế toán tiền lương và các khảon trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty xây dựng Thanh Hà
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời nói đầu
Phần I : MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục tiờu nghiờn cứu
Phần II : CƠ SỞ Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
2.1 Nội dung, ý nghĩa của tiền lương
2.2 Chức năng của tiền lương
2.2.1 Chức năng thước đo giỏ trị
2.2.2 Chức năng tỏi sản xuất sức lao động
2.2.3 Chức năng kớch thớch sức lao động
2.2.4 Chức năng cụng cụ quản lý Nhà nước
2.2.5 Chức năng điều tiết lao động
2.3 Đặc điểm của tiền lương
2.4 Quỹ lương, BHXH, BHYT,KPCĐ
2.4.1 Quỹ BHXH
2.4.2 Quỹ BHYT
2.4.3 KPCĐ
2.5 Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tiền lương
2.5.1 Yờu cầu của kế toỏn tiền lương
2.5.2 Nhiệm vụ của kế toỏn tiền lương
2.6 Cỏc hỡnh thức trả lương trong doanh nghiệp
2.6.1 Hỡnh thức trả lương theo thời gian
2.6.2 Hỡnh thức trả lương theo sản phẩm
2.7 Hạch toán kết quả lao động, tính lương và trợ cấp BHXH phải trả
2.7.1 Hạch toỏn kết quả lao động
2.7.2 Tớnh tiền lương và trợ cấp BHXH
2.8 Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.8.1 Chứng từ, thủ tục kế toỏn
2.8.2 Hạch toỏn tổng hợp tiền lương
2.8.3 Cỏc khoản trớch theo lương
2.9 Tổ chức sổ sỏch kế toỏn
2.10 Phương pháp nghiên cứu
2.10.1 Phương phỏp thu thập thụng tin
2.10.2 Phương phỏp phõn tớch đánh giỏ
2.10.3 Phương phỏp tài khoản kế toỏn
2.10.4 Phương phỏp chứng từ kế toỏn
Phần III : THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CễNG TY XÂY DỰNG THANH HÀ
3.1 Tỡnh hỡnh cơ bản của công ty xây dựng Thanh Hà - Hải Dương
3.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty
3.1.2 Chức năng của cụng ty
3.1.3 Nhiệm vụ của cụng ty
3.1.4 Quyền hạn của cụng ty
3.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ mỏy và nhiệm vụ của từng bộ phận trong cụng ty
3.1.6 Đặc điểm bộ mỏy và hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty
3.1.7 Tổ chức bộ mỏy kế toỏn của cụng ty
3.1.8 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh lao động và một số kết quả đó đạt được của cụng ty
3.2 Thực trạng cụng tỏc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng Thanh Hà
3.2.1 Cỏc hỡnh thức trả lương tại cụng ty
3.2.2 Cỏc loại sổ kế toỏn trong cụng ty
3.2.3 Hạch toỏn sử dụng thời gian lao động của cụng ty
3.2.4 Hạch toỏn kết quả lao động tại cụng ty
3.2.5 Hạch toỏn BHXH, BHYT, KPCĐ tại cụng ty
3.2.6 Hạch toỏn lương và thanh toỏn với người lao động
3.2.7 Phương phỏp hạch toỏn tiền lương của cụng ty
3.3 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của công ty
3.3.1 Nhận xột chung về cụng tỏc kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương tại cụng ty
3.3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương – phương hướng nõng cao hiệu quả sử dụng lao động ở cụng ty
Phần IV: KẾT LUẬN VÀ KIẫN NGHỊ
4.1 Kết luận
4.2 Kiến nghị
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khảon trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty xây dựng Thanh Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khảon trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty xây dựng Thanh Hà sẽ giúp ích cho bạn.