Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM - điện tử Hoàng Sơn
Hiện nay, nước ta đang phát triển nền kinh tế nhiều thành phần , nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Cơ chế quản lí có sự đổi mới sâu sắc đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp . Trong cơ chế thị trường , các doanh nghiệp đang đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt , chịu sự điều tiết của nhiều qui luật kinh tế như : qui luật cung cầu , qui luật cạnh tranh , qui lụât giá trị . Do vậy , để có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế mới , các doanh nghiệp một mặt phải đổi mới công nghệ sản xuất , mặt khác , cần phải chú trọng công tác quản lí sản xuất, quản lí kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi .
Trong doanh nghiệp , Chi phí- Doanh thu- Lợi nhuận có mối quan hệ mật thiết với nhau . Để làm ăn có lãi (tức là có lợi nhuận ) ,và lợi nhuận ngày càng tăng , doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm , tìm các biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm , tăng doanh số bán . Như vậy , quản lí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những nội dung quan trọng mà doanh nghiệp phải quan tâm .
Một trong những công cụ quan trọng giúp cho công tác quản lí mang lại hiệu quả nhất là hoạch toán kế toán nói chung và công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng . Bởi vì , nếu chi phí không được quản lí chặt chẽ sẽ dẫn đến lãng phí làm giá thành sản phẩm tăng , đẩy giá bán bán tăng làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Cho nên, việc tổ chức kế toán hợp lí, chính xác, tính đúng, tính đủ, tính hợp lí, chi phí vào giá thành sản xuất có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, góp phần vào việc quản lí tài sản , vật tư tiền vốn và đề ra các biện pháp hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, tính đúng, tính đủ, tính hợp lí giá thành sản phẩm còn là tiền đề để xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn phát hiện ra những nguyên nhân làm tăng chi phí sản xuất đã dẫn tối tăng giá thành từ đó có biện pháp ngăn chặn chi phí bất hợp lý, xác định đúng đắn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng và vai trò tích cực của hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tập hộp chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Minh Cửụứng đã luôn quan tâm tới công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong điều kiên mới thì công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cần phải được củng cố và hoàn thiện hơn nữa.
Xuất phát từ tình hình trên, qua thời gian thực tập tại công ty, được sự hướng dẫn tận tình của thaày giáo: Lửụng Nhử Anh cùng sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán và cán bộ các phòng ban liên quan tại công ty, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên đề “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Minh Cửụứng”.
Nội dung cụ thể được trình bày ở 3 phần chính sau:
Chương I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Chương II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHHMinh Cửụứng.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHHMinh Cửụứng.


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại - điện tử Hoàng Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại - điện tử Hoàng Sơn sẽ giúp ích cho bạn.